Friviligsentraler - Namsos kommune

Namsos kommune

Frivilligsentraler

Frivilligsentraler

Frivilligsentralene er lokale møteplasser for enkeltmennesker, lag/foreninger og det offentlige, og jobber for å skape inkludering og gode fellesskap.  Frivilligsentralene genererer frivillig innsats for og med det brede lag av befolkningen. 

I Namsos har vi fire frivilligsentraler