Namsos frivilligråd

Frivilligrådet består av valgte personer fra lag og foreninger i Namsos kommune.

Aktuelle ansvarsoppgaver

 • Være et samarbeidsforum for frivillig sektor og kommunen, og mellom lag/foreninger.
 • Synliggjøre hvordan offentlig og frivillig sektor best kan utfylle hverandre. 
 • Ha høringsrett og uttalelsesrett i saker som angår kultur- og frivillighet. Herunder kulturmidler for drift. 
 • Ha innflytelse på den kommunale frivillighetspolitikken.
 • Komme med innspill til aktuelle temaer til dialogmøter og frivilligforum arrangert av kommunen.
 • Være pådriver i saker som er viktig for frivilligheten.  

Kontaktinformasjon, Namsos frivilligård

E-post: frivilligradetnamsos@gmail.com

Facebook: Namsos frivilligråd

Styret

 • Kåre Aalberg (leder)
 • Gunn Aina Holvik (sekretær)
 • Nina Edel Damås
 • Lill Hege Skorstad Bugge
 • Frode Bjøru
 • Ole Jørgen Dekkerhus