Fritidskonto

Namsos kommune lanserer fritidskonto for familier med utfordrende økonomi.

Bakgrunn for ordning - Fritidserklæringen 

At alle barn og ungdom skal ha mulighet til å delta i fritidsaktiviteter og til å delta i lek som passer for barnets alder. Gjennom lek og aktivitet blir barn og ungdom inkludert i fellesskap og opplever tilhørighet og mestring.

Alle barn må ha mulighet til å delta jevnlig i minst én organisert fritidsaktivitet sammen med andre.

Organiserte fritidsaktiviteter og reiser

Fritidskonto dekker helt eller delvis deltakeravgift til faste, organiserte fritidsaktiviteter som er forhåndsgodkjent og merket fritidskonto i portalen namsos.friskus.com.

Fritidskonto kan også benyttes ved reiser, cuper og andre samlinger såfremt det foreligger en faktura fra klubben eller arrangør for disse aktivitetene.

Deltakelse på satsningsarena som kretsmesterskap, kretssamlinger, norgesmesterskap etc dekkes ikke av ordningen.

For å få dekt utgifter til fritidsaktiviteter må regningen betales i portalen namsos.friskus.com. Betalinger via egen nettbank blir ikke refundert i ettertid.

Målgruppe

Fritidskonto er for barn- og unge bosatt i Namsos kommune fra skolestartere og ut videregående skole med behov for økonomisk støtte for å kunne delta i faste, organiserte fritidsaktiviteter.

Maksbeløp

Hvert barn eller ungdom kan få fylt opp sin fritidskonto med maks kroner 2500 per kalenderår. I tillegg kan hvert barn eller ungdom få et gavekort på inntil kroner 1000 per kalenderår som et bidrag for å kjøpe nødvendig utstyr til aktiviteten.

Geografisk avgrensning

Fritidskonto kan benyttes av barn og unge i Namsos kommune til fritidsaktiviteter. For turer, cuper og andre samlinger begrenses ordningen til vår region. Regionen er definert innenfor en geografisk ramme med Mo i Rana i nord, hele Trøndelag og til Østersund i Øst. Det kan gjøres unntak for aktiviteter hvor den ordinære aktiviteten gjennomføres utenfor regionavgrensningen (for eksempel vannpolo).

Utstyr

Fritidskonto kan ved behov helt eller delvis dekke utstyr som er nødvendig for å delta på fritidsaktiviteten. I praksis gjennomføres dette med en gavekortløsning som tildeles via helsesykepleier. Utstyr skal primært dekkes som en spleis, der gavekortet dekker deler av kostnaden.

Transport

Transport dekkes foreløpig ikke innen ordningen. Namsos kommune ønsker å arbeide videre for å finne gode løsninger på dette.

Hvordan få fritidskonto

Helsesykepleier på barnets skole tildeler fritidskonto. Foresatte, barnet selv eller andre voksenpersoner rundt barnet tar direkte og personlig kontakt med helsesykepleier. Kontakt via mail eller sms er ikke nok for tildeling av fritidskonto.

Klubber, lag og foreninger skal ikke oppmuntre alle på laget om å søke fritidskonto for å få dekket en spesifikk kostnad. Ordningen er tillitsbasert og skal være en ordning der alle kan være med selv i familier med utfordrende økonomi.

Hvordan bruke Fritidskonto?

Du vil få tildelt et beløp til din Fritidskonto i Friskus. Herfra betaler du selv faktura. 

Kontakt

Sentralbordet
E-post
Telefon 74 21 71 00

Åpningstider hverdager: kl. 08.00-15.30

Linda Skjerve
sykepleier i helsesykepleierstilling
E-post
Mobil 90 24 17 81

Namsos barneskole

Anniken Selbo
Helsesykepleier
E-post
Mobil 48 22 63 49

Helsesykepleier Namsos ungdomsskole

Ingjerd Kvaale Kolsvik
Helsesykepleier
E-post
Telefon 97 04 22 30

Helsesykepleier Olav Duun videregående skole og Bjørkly skole

Lill Kristin Holien
Sykepleier i helsesøsterstilling
E-post
Mobil 95 98 81 36

Helsesykepleier Vestbyen skole 

Elisabeth Jordheim
Sykepleier i helsesykepleierstilling
E-post
Mobil 41 21 06 19

Helsesykepleier Otterøy skole og Jøa skole

Trine Evensen
Helsesykepleier
E-post
Mobil 47 66 79 78

Helsesykepleier Høknes barneskole og Sørenget oppvekstsenter

Ida Gansmo Uldal
Helsesykepleier
E-post
Mobil 90 28 80 65

Helsesykepleier Bangsund skole

Trine Stenhaug
Sykepleier i helsesykepleierstilling
E-post
Mobil 48 05 15 12

Helsesykepleier Namdalseid skole 

Cathrin Gulstad
Ungdomskontakt, spes. vernepleier i helsesykepleierstilling
E-post
Mobil 95 98 81 47

Skolehelsetjenesten Høknes ungdomsskole og Statland skole