Fritidskonto - Namsos kommune

Namsos kommune

Fritidskonto

Fritidskonto

Namsos kommune lanserer fritidskonto for familier med utfordrende økonomi.

Hva er Fritidskonto?

Fritidskonto gir barn og unge mellom 6 og 18 år i familier med utfordrende økonomi støtte til å delta i organiserte fritidsaktiviteter. Utgifter du kan få dekket er hovedsakelig deltakeravgift/medlemsavgift for aktiviteten, men du kan også få dekket utgifter til cup, klubbreiser, utstyr og lignende forutsatt at klubben/organisasjonen kan utstede en regning/faktura for utgiftene. 

Du får dekket et individuelt beløp pr. barn avhengig av hva barnet skal delta på. 

Hvordan får jeg Fritidskonto? 

Det er ingen krav til dokumentasjon eller søknad. 
Ta kontakt med helsesykepleier på skolen din enten via telefon eller epost evt. kan du ta direkte kontakt. Kontaktinformasjon finner du i listen nederst i artikkelen. Kjenner du eller vet om noen som kunne hatt nytte av dette tilbudet kan du også tipse helsesykepleier som vil sørge for å gi informasjon til familien. 

Hvordan bruke Fritidskonto?

 

Du vil få tildelt et beløp til din Fritidskonto i Friskus. Herfra betaler du selv faktura. 

Finner du ikke svar på det du lurer på så ta kontakt med prosjektleder Bernt Kristiansen, eller support@friskus.com for tekniske spørsmål. 

Kontakt

Bernt Kristiansen
Prosjektleder
E-post
Anniken Selbo
Helsesykepleier
E-post

Helsesykepleier Namsos ungdomsskole

Ingjerd Kvaale Kolsvik
Helsesykepleier
E-post
Telefon +47 97 04 22 30

Helsesykepleier Olav Duun videregående skole og Bjørkly skole

Lill Kristin Holien
Sykepleier i helsesøsterstilling
E-post

Helsesykepleier Vestbyen skole og Sørenget skole

June Ingvaldsen
Helsesykepleier
E-post

Helsesykepleier Namsos barneskole

Elisabeth Jordheim
Sykepleier i helsesykepleierstilling
E-post

Helsesykepleier Otterøy skole

Trine Evensen
Helsesykepleier
E-post

Helsesykepleier Høknes barneskole og Jøa skole

Ida Gansmo Uldal
Helsesykepleier
E-post

Helsesykepleier Bangsund skole

Trine Stenhaug
Sykepleier i helsesykepleierstilling
E-post

Helsesykepleier Namdalseid skole og Høknes barneskole

Cathrin Gulstad
Ungdomskontakt, spes. vernepleier i helsesykepleierstilling
E-post

Skolehelsetjenesten Høknes ungdomsskole og Statland skole