Vaksinering av gravide og ammende - Namsos kommune

Namsos kommune

Vaksinering av gravide og ammende

Vaksinering av gravide og ammende

Så langt har alle gravide som har fått alvorlig sykdom på grunn av korona i Norge vært uvaksinert, ifølge Folkehelseinstituttet. 

Folkehelseinstituttet anbefaler derfor gravide kvinner å ta koronavaksine, også oppfriskningsdose når det har gått minst 4,5 måneder etter 2. dose. 

Vaksinering blir anbefalt i 2. og 3. trimester med mindre det er risikofaktorer hos mor eller stor smitterisiko som tilsier vaksinasjon i 1. trimester.

Både gravide og ammende anbefales vaksine mot covid-19. Vaksinasjon i svangerskapet vil også beskytte barnet etter fødsel.

Så langt tilsier data om vaksinering av gravide at vaksinene ikke har uheldig påvirkning på svangerskapsforløpet for hverken mor eller fosteret. Det er ikke sett andre bivirkninger etter vaksinasjon hos gravide kvinner sammenlignet med ikke-gravide kvinner på samme alder.

Gravide kan kontakte Namsos kommunes koronatelefon angående vaksinering.