Informasjon om fravær og permisjon etter integreringsforskriften

For fravær fra introduksjonsprogrammet tilsvarer i stor grad reglene som gjelder i arbeidslivet.

  • Du har rett på fri ved for eksempel sykdom, fødsel eller høytider
  • Du har rett til omsorgspermisjon ved fødsel og adopsjon
  • Du har  rett til opptil 25 virkedager ferie
  • Ugyldig fravær gir trekk i introduksjonsstønad

Regler om fri og permisjoner fra introduksjonsprogrammet

Regler om fravær fra introduksjonsprogrammet

Kontakt

Innvandrertjenesten ekspedisjon
Mobil 95 93 53 60