Helsetjenester

Informasjon om helsetjenester.

Hva er helsesykepleiers/sykepleiers oppgaver?

 • Tuberkulosekontroll, blodprøve og/eller Rtg. Thorax av alle flyktninger som bosettes dirkete, overførings flyktninger og familiegjenforente. Utføres innen 14 dager etter ankomst til kommunen. Gjennomgang av tuberkulosestatus for flyktninger bosatt fra mottak. Samarbeid med smittevernlege.  
 • Førstegangs samtale, evt. hjemmebesøk. 
 • Kartlegge helse- individuell samtale, oppfølging ved behov. 
 • Ved akutt behov for helsehjelp før tildeling av fastlege kontaktes legevakt. 
 • Helseopplysning – individuelt og i grupper. 
 • Veiledning og rådgivning i helsespørsmål- individuelt. 
 • Foreldreveiledning- individuelt. 
 • Vaksinasjon-grunnvaksinasjon, revaksinasjon, reisevaksinasjon. 
 • Prevensjonsveiledning, individuelt og i gruppe. 
 • Helseundersøkelse for barn iht. retningslinjer for helsestasjonsvirksomhet. 
 • Samfunnsinformasjon- individuelt og i grupper. 
 • Tverrfaglig samarbeid. 
 • Tilstedeværelse ved NOS, Geilin. 
 • Telefontolk benyttes ved behov. 

Legetjeneste for flyktninger

Flyktninger som ikke har fått fastlege kan bestille time til migrasjonslege.

Hvordan bestille time til migrasjonslege?

Ta kontakt med helsesykepleier:

Åpningstider

Åpningstiden er mandag til fredag mellom kl. 08.00 – 15.00.  

Ved akutte situasjoner på dagtid, ta kontakt med daglegevakt.

Kontakt

Innvandrertjenesten ekspedisjon
Mobil 95 93 53 60

Adresse

Besøksadresse:
Søren R. Thornæs veg 11,
7800 Namsos
"Hansengården" 

Postadresse:
Namsos kommune
Stavarvegen 2,
7856 JØA

 

Åpningstider

Hverdager 08.00 – 15.30  

Mandag fra kl. 12.00, og hele fredag er kontoret ikke åpent for personlig oppmøte uten avtale. 

Telefontid hverdager kl. 08.00 – 15.30. 

Vi har noen ansatte som jobber på kveld og de kan treffes etter avtale.