Søknadsskjema SFO-plass

Søknadsfrist for SFO-plass i Namsos kommune er 15. mars.

Søk SFO-plass

Visma flyt skole

Elever, klasser, lærere og foresatte er registrert i fagsystemet Visma flyt skole og fravær, merknader og karakterer blir lagt inn her.

I Visma Flyt Skole behandler vi også SFO-søknader og administrasjon av SFO-plasser.

Webversjonen av Visma Flyt skole

I webversjonen kan du blant annet:

  • Sjekke at kontaktinformasjon og personinformasjon for elev og foresatt er riktig.
  • Gi samtykker.
  • Følge med på fravær, merknader, vurderinger og karakterer som er ført på eleven.
  • Søke, si opp eller endre SFO-plass.
  • Se hvilke faggrupper og faglærere eleven har.