Selvmordsforebygging

Snakk om selvmordstanker - det kan redde liv.

Hva gjør du om du er bekymret for deg selv eller andre? Eller du ønsker å snakke med noen?

Hos Mestringsenheten for psykisk helse og rus i Namsos kommune kan du få råd og veiledning. 

Nyttige tips og lenker 

Informasjon om selvmordstanker og selvmord på Helsenorge sin hjemmesider

Ring legevakt ved behov for akutt hjelp 116117

Mental helse 116123 (døgnåpent telefontilbud)

Kontakt

Mestringsenheten
Mobil 90 26 03 02

Telefontid fra 08.30 — 12.00 alle hverdager.