Rådgivende enhet for russaker

Stortinget har vedtatt at det fra 1. juli 2022 skal etableres rådgivende enheter for russaker i kommunene. 

Hva er rådgivende enhet for russaker?

Enheten skal ta imot personer som ilegges oppmøteplikt for enheten som vilkår for betinget påtaleunnlatelse i saker som handler om bruk og besittelse av narkotika.

De som møter for enheten, skal få råd og veiledning og tilbud om nødvendige helse- og omsorgstjenester ved behov. Enheten skal også sørge for at de får tilbud om utredning av andre tjenester som de trenger, for eksempel ulike former for oppfølgingstilbud fra NAV.

Hvis påtalemyndigheten har satt rustesting som vilkår, skal enheten også gjøre det. Plikten til å møte for enheten og eventuelt ruskontroll er knyttet til lovbrudd og er regulert av strafferetten. Ordningen betyr ikke at helsetjenesten overtar ansvaret for gjennomføring av straff. 

For Namsos kommune er kontaktpunkt for rådgivende enhet for russaker Mestringsenheten psykisk helse og rus. 

Kontaktinformasjon

Telefon 90 26 03 02. Telefontid kl. 08.30-12.00 mandag til fredag.