Pakkeforløp psykisk helse

Pakkeforløp for psykisk helse og rus skal gi deg som pasient eller pårørende et behandlingsforløp som er helhetlig og forutsigbart, uten unødig ventetid.

Hva er pakkeforløp?  

  • Du skal få mer innflytelse på behandlingen, og den skal evalueres systematisk underveis. 

  • Pakkeforløpene skal bidra til at fagpersoner både i kommunen og spesialisthelsetjenesten gir gode, koordinerte og sammenhengende tjenester til deg som pasient.

  • De skal sikre samhandling mellom pasienten, ev. pårørende, fastlege, spesialisthelsetjenesten, kommunale helse- og omsorgstjenester og andre relevante aktører.  

Hva betyr det for deg? 

På nettsiden helsenorge.no kan du lese mer om hva pakkeforløp betyr for deg som pasient eller pårørende. 

Dette er pakkeforløpene for psykisk helse og rus: 

Kontakt

Utetjenesten vakttelefon
Mobil 90 26 03 02

Mestringsenheten

Fra 01.06.2022 har mestringsenheten telefontid fra 08.30 — 12.00 alle hverdager.

Adresse

Besøk oss:
Sparebankbygget 4 etasje
Søren R. Thornæs veg 7
7800 Namsos 

Send post til oss:
Namsos kommune,
Stavarvegen 2,
7856 JØA