FACT - Fleksibelt, aktivt kommunalt behandlingsteam

Fleksibelt, aktivt, kommunalt behandlingsteam er et tilbud til deg som har psykiske plager/tilstander, rusavhengighet (eller begge disse) som er av en slik art at det påvirker dagligfungering.

Hvem jobber i FACT?

Teamet er sammensatt av sykepleier, vernepleier, sosionom, jobbspesialist og brukerspesialist med erfaringskompetanse fra rus. Vi har tilgjengelig psykologspesialist og psykiater i teamet. Vi jobber tverrfaglig for å tilby best mulig behandling. 

Behandling

Behandlingstilbudet er "Recovery-orientert", kort sagt vil det si at vi tar utgangspunkt i dine egne målsetninger i behandlingen. Vi tilbyr behandling i form av samtaler, samhandling og samtidig behandling med andre behandlingsinstanser, lav-terskel og oppsøkende oppfølging og en del praktisk bistand ved behov. 

Kontakt

Fleksibelt aktivt kommunalt behandlingsteam (FACT)
Mobil 90 50 84 23

Telefontid mandag-fredag 08.00-15.00.