Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) 

Brukerstyrt personlig assistentordning (BPA) er en alternativ måte å organisere praktisk og personlig bistand for personer med et stort hjelpebehov i dagliglivet både i hjemmet og utenfor hjemmet.  

Målet er at brukeren får mulighet for et aktivt og mest mulig uavhengig liv til tross for sin funksjonshemning. 

Hva tilbyr vi?

BPA vurderes i forhold til hva brukeren ville ha blitt tildelt med ordinære tjenester slik som hjemmehjelp, støttekontakt, boveiledertjeneste eller annet. Omfanget av behovet må være minst 32 timer pr uke, og at du trenger hjelp i minst to år fremover 

Hvem kan søke? 

BPA passer til yngre funksjonshemmede som ønsker å leve et selvstendig liv. Ved å ansette og lede sine assistenter selv, kan de selv organisere hjelpen.  Bruker eller annen frivillig person som bruker utpeker må være arbeidsleder for assistentene. 

Du har rett til tjenester organisert som BPA når du 

  • er under 67 år
  • har et langvarig og stort behov for personlig assistanse

For mer informasjon om retten til BPA, se pasient- og brukerrettighetsloven

Slik søker du 

Du bruker søknadskjemaet for helse og omsorgtjenester.  Det er Brukerkontoret i kommunen som behandler søknaden. 

Ta kontakt med Brukerkontoret hvis du trenger hjelp med å fylle ut søknadsskjemaet.

Søknadsskjema om BPA

Kontakt

Brukerkontoret
Mobil 95 98 81 35

 

 

Adresse

Besøksadresse: 
Abel Meyers gate 10
Namsos
Inngangen er mot Namsos kirke.

Postadresse: 

Namsos kommune
Stavarvegen 2,
7856 JØA  
 

Åpningstider

Kontoret er åpent for besøkende mandag-fredag kl. 10.00–14.00 

Telefontid:
Mandag- fredag 10.00 -14.00