Namsos helsehus

Namsos helsehus er et av tre sykehjemstilbud i Namsos kommune. Namsos helsehus ligger på Bjørum, med flott utsikt mot sentrum av Namsos by.

Tilbud  

  • langtidsopphold 
  • korttidsopphold  
  • rehabiliteringsopphold  
  • kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud (KØHD)  
  • dag-/nattopphold 

Om Namsos helsehus

Namsos Helsehus har 97 plasser fordelt på 97 rom og fem avdelinger. Hver avdeling har en til tre dagligstuer og veranda. Kommunens sentralkjøkken holder til på helsehuset, det samme gjør fysio- og ergoterapitjenesten. Helsehuset har også eget vaskeri.

Aktivitet og innhold i hverdagen

Namsos Helsehus har stort fokus på aktivitet og innhold i hverdagen for den enkelte. Helsehuset har en fin uteplass med sitteplass og bålpanne, og det er gode muligheter for gåturer rundt Helsehuset.

Namsos Helsehus har aktivitørtjeneste og et godt samarbeid med frivillige organisasjoner. Disse bidrar med både ulike arrangementer og besøk- og aktivitetsvenner. 

Namsos helsehus på sosiale medier

Besøk oss gjerne også på sosiale medier! 

Namsos helsehus på Facebook

Namsos helsehus korttidsavdelingen på TikTok

Samtykke

Alle beboere som er med på bilder eller video har samtykket til dette, eller pårørende/verge har samtykket på deres vegne. Har du spørsmål om samtykke er du velkommen til å kontakte Namsos helsehus på e-post postmottak@namsos.kommune.no eller telefon 74 21 71 00 mellom 08.00 og 15.30.

Kontakt

Magnus Fjær Solbakk
Avdelingsleder korttidsavdelingen
E-post
Mobil 48 29 49 72
Ansvarsvakt korttidsavdelingen
Mobil 91 38 19 87
Linda Kristin Johansen
Avdelingsleder langtidsavdeling 2
E-post
Mobil 95 10 65 61
Ansvarsvakt langtidsavdeling 2
Mobil 91 64 32 98
Øystein Hitland
Avdelingsleder
E-post
Mobil 92 25 26 63
Ansvarsvakt langtidsavdeling 3
Mobil 48 21 50 86
Anita Iversen
Avdelingsleder demensavdelingen
E-post
Mobil 95 98 81 26
Ansvarsvakt 2.etasje demensavdelingen
Mobil 91 54 90 79
Ansvarsvakt 3. etasje demensavdelingen
Mobil 48 24 08 54
Kristian Følstad
Avdelingsleder psykisk helse
E-post
Mobil 45 29 40 78
Ansvarsvakt avdeling for psykisk helse
Mobil 48 29 62 81
Ansvarsvakt forsterket skjermet enhet
Mobil 90 71 58 12

Adresse

Besøk oss:

Namsos Helsehus 
Prestegårdsstien 4 
7804 Namsos 

Postadresse
Namsos kommune,
Stavarvegen 2,
7856 JØA