Kreftkoordinator

 Kreftkoordinatoren gir støtte, råd og veiledning til deg som har kreft og til pårørende .

Hva gjør en kreftkoordinator? 

Gir støtte, råd og veiledning til deg som har kreft og til pårørende  

  • Koordinerer og tilrettelegger hverdagen for kreftsyke og pårørende på en best mulig måte 
  • Gir informasjon om tilbud og tjenester - både innenfor og utenfor kommunen 
  • Samarbeider med fastleger, ressurssykepleiere, skoler, barnehager m.fl. 
  • Sørger for oppfølging av barn og unge som pårørende. 

Hvem kan ta kontakt? 

Alle kreftpasienter som har eller har hatt kreft og deres pårørende kan ved behov ta kontakt med kreftkoordinator. 

Kreftforeningen i Trøndelag 

Hos Kreftforeningen kan du få råd, hjelp og støtte i situasjonen du står i. Her finner du tilbud fra Kreftforeningen i Trøndelag.

Kontakt

Inger Anita Aunet
Kreftkoordinator
E-post
Mobil 94 87 72 83

Adresse

Besøksadresse

B-blokka, Namsos bo- og velferdssenter
Jorunn Ekkers veg 5 B
Namsos

Postadresse

Stavarvegen 2
7856 Jøa