Trygg arena

Trygg Arena er en prosess hvor vi i Namsos kommune vil forbedre samarbeidet omkring tjenester til barn, unge og deres familier. Prosessen skal bidra til at alle barn, unge og deres familier får den støtten og hjelpen de behøver for å mestre eget liv.

Da vi ble en ny kommune i 2020, ble det søkt tilskuddsmidler til to prosjekter:

Kommunen ble tatt ut til å være pilot (forsøkskommune) for Programfinansiering 0 – 24, fra 2020 til og med juni 2023. Vi fikk også skjønnsmidler fra Statsforvalteren til å utvikle forebyggende innsats sammen med Trøndelagsforskning. Dette ble slått sammen til «Trygg arena».

Informasjonsfolder

Hva ønsker vi å oppnå?

Vi tar utgangspunkt i hverdagen til barnet, ungdommen og familien. Slik at de som trenger hjelp skal slippe å gå til mange instanser for å fortelle historien sin og for å få den hjelpen de trenger.

Hvordan jobber vi?

Alle som jobber med barn, unge og deres familier i Namsos har vært med i en kartlegging.  Det kom fram flere områder vi jobber videre med:

  • Vi lager gode rutiner og systemer for samarbeid.
  • Vi øver på å praktisere samarbeid.
  • Vi blir bedre kjent med hverandres tjenester for å lettere kunne søke hjelp hos hverandre.
  • Vi bygger nødvendig kunnskap for å kunne møte dagens utfordringer.
  • Vi arbeider med kunnskap og rutiner, for at vi tidlig blir oppmerksom på de som trenger hjelp og kan hjelpe.

Prosessdriver i Namsos kommune: Kari N. Thorsen. Kontaktinfo finner du nederst på denne siden.

Vi samarbeider med Statsforvalteren i Trøndelag, Piloten for programfinansiering 0 - 24 og med Trøndelagsforskning. 

Adresse

Besøksadresse:
Namdalshagen,
Søren R. Thornæs veg 10,
Namsos

Postadresse:
Namsos kommune,
Stavarvegen 2,
7856 JØA

E-post:
postmottak@namsos.kommune.no