Skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten er et gratis tilbud til alle elever i grunnskole og videregående skole. 

Hva tilbyr vi?

 • Vi driver forebyggende helsearbeid og arbeider med å fremme barn og ungdoms fysiske, psykiske og sosiale helse. 
 • Vi tilbyr veiledning, helseundersøkelser, oppfølging og vaksinering. 

Hvem kan kontakte oss?

 • Både elever og foreldre kan ta kontakt med oss.  
 • Helsesykepleier er tilstede på skolene og har en åpen dør for alle elever - kom gjerne innom for en prat.  

Vi samarbeider bredt tverrfaglig og kan henvise videre ved behov. 

Helsesykepleierne har taushetsplikt

Hva kan skolehelsetjenesten hjelpe deg med?

 • Den viktigste delen av arbeidet er å være tilstede for den enkelte elev og foreldre når de tar kontakt for samtale, råd eller veiledning. 
 • Vi tilbyr samtaler og svarer på spørsmål omkring barn og unges hverdag. Blant annet om kropp, grenser, seksualitet, pubertet, selvbilde, skolehverdag, vold og overgrep 
 • Støtte og hjelp dersom eleven har sosiale eller psykiske vansker. Eksempelvis mobbing, mistrivsel, tristhet, uro/angst etc.  
 • Samtaler med barnet når de møter utfordringer for eksempel ved samlivsbrudd, tap, konflikter, sorg og sykdom. 
 • Veiledning av foreldre i hvordan være gode foreldre når en møter utfordringer for eksempel ved samlivsbrudd, tap, sorg eller sykdom, stadige konflikter omkring daglige rutiner eller gjøremål.  
 • Vekst og utvikling; måle høyde og vekt og vurdere fysisk og psykisk utvikling.
 • Nasjonale retningslinjer for veiing og måling  
 • Syns- og hørselstest  
 • Skolehelsetjenesten skal bidra i undervisning i grupper eller klasser i den utstrekning skolen ønsker det. 
 • Helsesykepleier kan henvise videre til annet helsepersonell som fastlege eller spesialister. 
 • Henvisning til fysioterapeut  

Fast tilbud fra skolehelsetjenesten:

Helsetjenesten i Videregående skole

Vold og overgrep mot barn og unge - veileder for Namsos helsestasjon

Kontakt

Namsos helsestasjon
E-post
Mobil 94 80 30 03

NB: Ikke send sensitive opplysninger på e-post.

Trenger du øyeblikkelig hjelp?

Ta kontakt med:

 • Din fastlege eller
 • Legevakt, tlf. 116 117

Adresse

Besøksadresse:
Abel Meyers gate 10
7800 Namsos 
Inngang mot Namsos samfunnshus

Postadresse:
Stavarvegen 2
7856 JØA