Jordmortjeneste

Når du er gravid kan du velge om du vil få oppfølging av jordmor, fastlege eller en kombinasjon. I Namsos er vi to jordmødre.

Jordmødre i Namsos

 Ta gjerne kontakt med oss tidlig i svangerskapet for å få viktig informasjon og slik at vi får høre hvordan det går med deg/dere.

 Svangerskapskontroll

 • Vi ser der deg/dere gjerne første gang mellom uke 8-12.
 • Den første avtalen setter vi av 60 minutter, senere avtaler er på 30 minutter eller mer etter behov.

Hvor ofte går du til kontroll?

 • Nasjonale retningslinjer anbefaler videre kontroller i uke 24-28-32-36-38-40 til friske gravide.
 • Avtaler utenom rutiner blir gjort etter ditt behov.
 • I perioder er vi også så heldige å ha jordmorstudenter på helsestasjon.

Hva tilbyr vi?

 • Hos oss får du helsehjelp gjennom svangerskapet, i forberedelse til fødsel og i oppstart av barseltiden.
 • Vi tilbyr kontroller etter fødsel med prevensjonsveiledning, helseundersøkelse og spiralinnsettelse
 • Vi ønsker å ha fokus på din livssituasjon og det som er viktig for deg.
 • Alle gravide skal bestille en legetime i løpet av graviditetsuke 12-16 for å få tatt en blodprøvestatus.
 • Jordmor sin oppgave er å ivareta friske kvinner med normale svangerskap.
 • Vi vil også identifisere risikogravide, og samarbeider derfor tett med fødeavdelingen, fastlegene og helseforetaket.

Jordmor har taushetsplikt

Du har krav på tolk, og krav på fri fra arbeidsgiver for å gå til svangerskapskontroll. Er du gravid og usikker kan jordmortjenesten være et sted å få hjelp til å sortere tanker, følelser, og finne en retning videre.

Ultralyd

Alle får tilbud om ultralydundersøkelse mellom uke 18-20 ved Sykehuset Namsos.

Trenger du ekstra oppfølging?

Er du gravid og har en utfordrende livssituasjon med økonomi, rus eller andre forhold som bekymrer deg? Snakk med oss om dette!

Vi er et godt team som arbeider sammen med flere faggrupper slik at både små og store i den nye familien skal få en så god start som mulig.

Kontakt

Namsos helsestasjon
E-post
Mobil 94 80 30 03

NB: Ikke send sensitive opplysninger på e-post.

Trenger du øyeblikkelig hjelp?

Ta kontakt med:

 • Din fastlege eller
 • Legevakt, tlf. 116 117

Adresse

Besøksadresse:
Abel Meyers gt. 10

7800 Namsos
Inngang mot Namsos samfunnshus.

Postadresse:
Namsos kommune
Stavarvegen 2
7856 JØA

Åpningstider

Mandag - fredag kl. 08.00-15.00