Velkommen til Namsos helsestasjon 0-5 år 

Vi er fire helsesykepleiere som jobber ved helsestasjonen 0 – 5 år. Vi er her for å gi deg støtte og veiledning i rollen som foreldre.

Det er spennende men også utfordrende å bli foreldre, derfor har vi har stort fokus på det å bli godt kjent med barnet og på tolkning av barnets signaler. Vi har en helhetlig tenkning rundt barnet og er derfor opptatt av parforholdet i den nye familien og psykisk helse hos foreldrene.  

Hvem kan få tilbudet? 

Helsestasjonen er et tilbud til alle barn mellom 0-5 år, foreldre/ foresatte og gravide. Når du får barn, tar vi kontakt med deg for å avtale det første møtet med deg og barnet ditt.  

Hjemmebesøk og møte på helsestasjonen 

Vårt første møte blir på hjemmebesøket. Her tar vi med vekt for å veie barnet og tilbyr veiledning om ammeteknikk og/eller morsmelktillegg og informerer omhelsestasjonens tilbud. 

Neste møte blir på helsestasjonen hos helsesykepleier. Her tar vi utgangspunkt i hva du lurer på, vi følger barnets utvikling og vi vaksinerer. Vi har også faste legekontroller der vi sjekker at alt står bra til med barnet ditt ved 6 uker, 6 mnd, 1 år og 2 år. 

Vi ber om at dere ikke tar med syke barn til helsestasjonen, men kontakt egen fastlege eller legevakt. 

Hva koster det? 

Alle tilbud ved helsestasjonen er gratis. 

Nyttig informasjon

Vi har samlet alt av brosjyrer og info til deg her. Her finner du også tips til anbefalte sider med god og trygg informasjon om barnet ditt, spørsmål og problemstillinger som kan oppstå i småbarnstiden.

Kontakt

Namsos helsestasjon
E-post
Mobil 94 80 30 03

NB: Ikke send sensitive opplysninger på e-post.

Trenger du øyeblikkelig hjelp?

Ta kontakt med:

  • Din fastlege eller
  • Legevakt, tlf. 116 117

Adresse

Besøksadresse:
Abel Meyers gate 10
7800 Namsos 
Inngang mot Namsos samfunnshus

Postadresse:
Stavarvegen 2
7856 JØA