Hjelpemidler - kommunalt hjelpemiddellager 

Et hjelpemiddel er en gjenstand eller et tiltak som bidrar til å redusere praktiske problemer for personer med nedsatt funksjonsevne.

Hva tilbyr vi?  

Utlån av tekniske hjelpemidler når behovet er kortvarig/forbigående. Eksempel på korttidsutlån: Rullestoler, krykker, rullatorer, toalett forhøyer og lignende. 

Hvem kan få tilbudet?  

Du som har behov for tilrettelegging med hjelpemidler.  

Er behovet varig, ta kontakt med brukerkontoret.

Hvordan få tilbudet?  

Du kan selv hente enkle hjelpemidler ved å ringe kommunale hjelpemiddellageret. Du kan også få hjemkjørt hjelpemidler og få hjelp til å monterer hjelpemidler etter behov og avtale.  

Reparasjon av hjelpemidler 

Kommunalt hjelpemiddellager kan gjøre enkle reparasjoner. 

Hvis du har akutt behov for å få hjelp til reparasjon av hjelpemiddelet ditt på kveld eller helg, (f.eks, personløfter, heis og elektrisk rullestol) er det innført en telefonvaktordning. 

Ordningen med akutt reparasjon gjelder alle dager mellom klokken 08-24, du finner kontaktinformasjon hos Nav.

Hva koster det? 

Det er gratis.

Kontakt

Trond Klausen
Ansvarlig hjelpemiddel teknikker
E-post
Mobil 47 84 61 19
Brukerkontoret
Mobil 95 98 81 35