Demensomsorg

Personer med demens vil i ulike stadier av sykdomsforløpet ha ulike behov og rettigheter til helse- og omsorgstjenester.

Hva tilbyr vi?

Hukommelsesteamet i Namsos skal sikre at personer med demens og deres pårørende får god utredning, oppfølging og et godt tilpasset tjenestetilbud.

Våre arbeidsoppgaver

  • Vi foretar hjemmebesøk med fokus på kartlegging og utredning av diagnose og hjelpebehov
  • Vi gir råd og veiledning knyttet til diagnose, oppfølging og behandling til brukere og pårørende
  • Vi har oversikt over relevante tilbud og tjenester i kommunen og i spesialisthelsetjenesten
  • Vi samarbeider med fastleger, institusjoner og hjemmetjenester m.fl.

Hvem kan få tilbudet?

Alle som har en bekymring knyttet til demens, enten for egen del, som pårørende eller som hjelpepersonell, kan gjerne ta kontakt med oss. 

Planer

Helhetlig demensomsorg 2021–2024

Kontakt

Hukommelsesteamet
E-post
Mobil 91 16 09 89

Åpningstider

Vi kan kontaktes på telefon 911 60 989 mandag til fredag kl. 07.30–15.00.

På telefonen treffer du helsepersonell som har taushetsplikt, og du kan velge å være anonym.

Vi har kontor på Namsos bo- og velferdssenter i 1. etg.