Varsling til kommunen

Enhver innbygger i kommunen har rett til å varsle om forhold, som vedkommende mener at direkte eller indirekte kan ha betydning for enkeltpersoner eller gruppers helse.

Forhold som ikke omfattes av dette er disputt, krangel og/ eller uenighet mellom 2 naboer. Dette omfattes av naboloven.

Naboloven - lovdata.no

Melding om mulig helsemessig problem i dine omgivelser (ikke sykdom)

Du skal ikke melde taushetsbelagt informasjon i dette skjemaet.

Kontakt

Per Erik Arnø
Spesialkonsulent
E-post
Mobil 90 17 34 86