Meldepliktige lokaler og virksomheter

For å sikre befolkningen mot faktorer i miljøet som kan virke negativt inn på helsen, har visse typer virksomheter meldeplikt til kommunen før oppstart og ved vesentlige utvidelser eller endringer. 

Når har du meldeplikt?

Du har meldeplikt hvis du eier eller driver virksomhet, har eiendom eller lokaler hvor allmennheten har adgang og som benyttes av mange mennesker.

Du må melde når

  • det foreligger planer for ny virksomhet
  • vesentlig endringer i eksisterende virksomheter
  • virksomheten skifter eier eller opphører

Når skal du sende inn melding?

  • før lokalene tas i bruk
  • ved eierskifte
  • ved større endringer og utbygginger

Skjema - innsending av ny melding

Frisør- og hudpleievirksomheter

Lokaler som skal brukes til frisør- og hudpleievirksomheter, inkludert solarier, skal meldes til kommunen, mens lokaler som skal brukes til tatovering eller hulltaking/piercing skal godkjennes. Dette reguleres gjennom forskrift om hygienekrav for frisør-, hudpleie-, tatoverings- og hulltakingsvirksomhet.

Forskrift om hygienekrav for frisør-, hudpleie-, tatoverings- og hulltakingsvirksomhet.

Alle frisør- og hudpleievirksomheter plikter etter forskriften å sende inn melding. 

Solarievirksomheter

Solarier skal meldes til kommunen i likhet med andre hudpleievirksomheter. 

I tillegg skal alle solstudioeiere, forhandlere og leverandører av solarier melde sin virksomhet til Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) i henhold til forskrift om strålevern og bruk av stråling.

 Du finner mer informasjon om krav til solarier og solarieeiere på DSA sinenettsider.

Kjøletårn og luftskrubbere

Virksomheter med kjøletårn og luftskrubbere skal melde til kommunen ved første gangs oppstart, ved vesentlige utvidelser eller endringer i driften. Dette reguleres av forskrift om miljørettet helsevern kapittel 3a. Virksomheter skal i forbindelse med meldingen legge frem for kommunen en vurdering av innretningen utført av et akkreditert inspeksjonsorgan. En slik vurdering skal gjøres hvert femte år.

Forskrift om miljørettet helsevern, kapittel 3a 

Campingplasser

Campingplasser skal meldes til kommunen før oppstart og ved vesentlige utvidelser eller endringer. Dette reguleres av §14 i forskrift om miljørettet helsevern. 

Asylmottak

Asylmottak skal meldes til kommunen før oppstart og ved vesentlige utvidelser eller endringer. Dette reguleres av § 14 i forskrift om miljørettet helsevern. 

Forsamlingslokaler og lokaler for undervisning

Lokaler for undervisning og andre forsamlingslokaler hvor allmennheten har adgang eller som benyttes av mange mennesker skal meldes til kommunen før oppstart og ved vesentlige utvidelser eller endringer. Dette reguleres av § 14 i forskrift om miljørettet helsevern. § 10 i forskriften stiller krav til helsemessige forhold i slike lokaler, bl.a. om inneklima, renhold, sanitære anlegg, psykososialt miljø og forebygging av ulykker, skader og smittsomme sykdommer. 

Badeanlegg

Badeanlegg inkludert boblebad, skal meldes til kommunen ved oppstart eller vesentlige endringer. Dette reguleres av forskrift for badeanlegg, bassengbad og badstu.

Lovverk

Kontakt

Per Erik Arnø
Spesialkonsulent
E-post
Mobil 90 17 34 86