Medvirkning og deltakelse

Alle har ansvar for sitt eget liv, både som enkeltmennesker og som grupper. Samtidig har befolkningen rett til å delta i og påvirke utrednings- og beslutningsprosesser som angår dem.

Namsos kommune skal sørge for at det finnes arenaer for medvirkning, og at det brukes ulike metoder for å få fram ulike syn i samfunnsplanleggingen. Det er avgjørende for at kommunen skal være en aktør for å fremme helse, trivsel og tilhørighet.

I utarbeidelsen av kommuneplanens samfunnsdel var mange ulike aktører med og bidro med verdifull kunnskap og kompetanse, og det var en stor medvirkningsprosess med mange deltakere. 

Namsos kommune har innbyggertorg og innbyggerpunkt hvor alle kan ta kontakt for å stille spørsmål, fremme gode ideer og innhente opplysninger, også om folkehelsetiltak.

Det vil bli invitert til medvirkning og deltakelse når det er aktuelt fra kommunens side framover, og ulike aktører kan ta kontakt med Namsos kommune for å drøfte og fremme forslag om ulike folkehelsetiltak. Det finnes i tillegg ulike råd og utvalg som benyttes for medvirkning og deltakelse.

Kontakt

Innbyggertorg og bibliotek, Namsos
E-post
Telefon 97 97 69 77
Innbyggertorg og bibliotek, Jøa
E-post
Telefon 90 80 13 70