Hverdagsrehabilitering

Rehabilitering skal bidra til at du som pasient kan trene opp og vedlikeholde ferdigheter og evne til mestring. Målet er at du skal kunne leve et mest mulig selvstendig liv ut fra egne forutsetninger og ønsker.

Hva tilbyr vi? 

  • Tidsbegrenset rehabilitering hvor opptrening i dagliglivets gjøremål skjer hjemme hos deg.  
  • Vi er et tverrfaglig team satt sammen av ergoterapeut, fysioterapeuter og sykepleier. Teamet gjør en systematisk kartlegging av din funksjon. I samarbeid med teamet utarbeider du mål for hva du synes er viktig å mestre i din hverdag.  
  • Med utgangspunkt i målene dine legges det opp et treningsforløp tilpasset deg og din funksjon. Sammen jobber vi for å nå målene du har satt deg.  

Det vil alltid være en kartleggingsoppfølging på 14 dager før eventuell oppstart av tjenestetilbudet hverdagsrehabilitering. Oppfølgingsperioden varierer etter behov, og er mellom 8-12 uker.  

Hvem kan få tilbudet?  

Du som ønsker å gjenvinne funksjon slik at du bedre kan mestre dagliglivet, slik at du i størst mulig grad kan klare deg selv. Innsatsteamet vil kartlegge behovet før tildeling av tjenestetilbudet.

Hva koster det? 

Tjenesten er gratis. 

Kontakt

Brukerkontoret
Mobil 95 98 81 35