Vil du gjøre en jobb for barnevernet?

Barneverntjenesten trenger stadig nye fosterhjem, tilsynspersoner, besøkshjem og tilsynspersoner. Her finner du mer informasjon om dette. 

Har du lyst til å gjøre en innsats for barn med behov for hjelp fra barneverntjenesten? 

Barneverntjenesten har behov for personer som kan ta på seg større eller mindre oppdrag for å gi nødvendig hjelp og støtte til barn og deres familier. Det kan for eksempel være som fosterhjem, tilsynsperson, besøkshjem eller som støtteperson. Ta kontakt på telefon eller epost om dette kan være noe for deg. 

Skjema - Rapport fra tilsyn i fosterhjem 

Hva er en tilsynsperson? 

Alle barn i fosterhjem skal jevnlig få besøk av en voksen som har tilsyn og kontrollerer at barnet har det bra. Det er viktig at tilsynspersonen er en person barnet kan få tillit til. 

Tilsynspersonen besøker barnet vanligvis 4 ganger per år (1 besøk per kvartal), noen ganger oftere. Tilsynspersonen skal ha en mest mulig uavhengig rolle til barneverntjenesten og fosterhjemmet, og ha god evne til å samarbeide med de som er viktige for barnet.  

Noen ganger kan barn i fosterhjem oppleve at det er vanskelig å snakke med fosterforeldrene om hvordan de har det. Barnet skal kunne ta opp eventuelle problemer eller utfordringer med sin tilsynsperson. Det kan også være barnet har behov for å snakke om utfordringer knyttet til fosterhjemmet eller barneverntjenesten. Tilsynspersonen skriver rapport som sendes til kommunen etter hvert tilsynsbesøk, og barnevernet følger opp. 

For å kunne jobbe som tilsynsperson må du like å være sammen med barn og unge, og du må fremlegge politiattest.  

Hva er et fosterhjem? 

Et fosterhjem er et privat hjem som tar vare på barn som ikke kan bo hjemme hos foreldrene sine i kortere eller lengre perioder i oppveksten. Fosterhjemmet godkjennes av barneverntjenesten for å sikre at barnet som flytter inn blir godt ivaretatt. Fosterforeldrene samarbeider med barneverntjenesten og i mange tilfeller barnets familie om barnets behov og fremtid. Barna skal ha kontakt med biologiske foreldre og søsken når det bor i fosterhjemmet, om det ikke er årsaker til at det ikke er til det beste for barnet. Det har stor betydning for barnet at de voksne samarbeider på en god måte.  

Har du noen gang tenkt på å bli fosterhjem for barn eller unge, eller er du bare litt nysgjerrig på hva det vil si å være fosterhjem?  

Noen barn og unge har ønske om fosterhjem i Namsos og kommunene rundt. Og vi vet at det finnes mange fine folk som har mye å gi til barn som trenger det! Det kan være behov i en kortere periode, eller i flere år.   

Vi i barneverntjenesten ønsker kontakt med dere som har tanker eller spørsmål om hva det vil si å være fosterhjem. Forhåpentligvis kan vi gi deg svar på det du vil vite mer om. For mer informasjon: 

Det er mulighet for å ta en uforpliktende prat med oss for å få mer informasjon. 

Hva er et besøkshjem? 

Å være besøkshjem innebærer at du tar imot barn eller ungdom én eller flere helger per måned. Det er viktig at du er en trygg og stabil voksen med husrom og hjerterom. Besøkshjem er et frivillig hjelpetiltak og en støtte til barn og familier med særlige behov. Besøkshjemmet erstatter ikke barnets hjem hos sine biologiske foreldre. 

Familieråd kan være en fin måte å finne fram til et bra besøkshjem for det aktuelle barnet. 

De som ønsker å bli besøkshjem skal vite at det ikke stilles krav om formell utdanning til dette. Det legges størst vekt på at du er personlig egnet. Du kan gjerne ha egne barn. 

For å kunne være et besøkshjem må du fremlegge politiattest, og det inngås avtale med kommunens barneverntjeneste. 

Hva er en støttekontakt/støtteperson? 

En støttekontakt hjelper en annen person ved å være med på aktiviteter eller tilbringe tid sammen. Noen barn og ungdommer synes det er vanskelig å delta i sosiale sammenhenger på egen hånd og trenger hjelp til å bli mer trygg på seg selv. En støttekontakt kan være en trygghet for mange som trenger å få en mer aktiv fritid og et større sosialt nettverk. Familieråd kan være en fin måte å finne fram til en som kan være støtteperson.  

En støttekontakt/person kan være med på turer, komme på besøk hjemme, være med på biblioteket, på kafé, kino eller andre ulike arrangementer. Ordningen er fleksibel, og skal kunne tilrettelegges etter barnets/ungdommens behov og ønsker. 

For å kunne være en støttekontakt må du fremlegge politiattest, og inngå en avtale med barneverntjenesten. 

Kontakt

Barnevernet Ekspedisjon
Sentralbord
Mobil 47 66 52 70

Telefontid mandag-fredag: 08.30-15.00.

Utenfor kontortid: 
Steinkjer og omegn barnevernvakt har beredskap for kommunene Namsos, Overhalla og Flatanger
ved akutte henvendelser som ikke kan vente.
Telefonnummer: 489 55 599
Alarmtelefonen for barn og unge: 116 111. 

 

 

Adresse

Besøksadresse:

Abel Meyers gate 10, 2. etasje
Namsos
Inngang mot Namsos samfunnshus.

Postadresse:

Namsos kommune,
Barneverntjenesten
Stavarvegen 2,
7856 JØA

Send digital post til oss 

 

 

Åpningstider

  • Kl. 08:00-15:45 mandag-fredag i perioden 16. september-15. mai.
    • Telefontid: 08.30-15.00.
  • Kl. 08:00-15:00 mandag-fredag i perioden 16.mai-15. september. 
    • Telefontid: 08.30-15.00.