Informasjon til barn og unge

Barnevernet kan gi deg og din familie hjelp og støtte når det er vanskelig hjemme. Barnevernet kan gi deg som barn eller ungdom hjelp hvis du har det vanskelig, og hvis foreldrene dine ikke greier å gi deg den hjelpen og omsorgen du trenger.

Hvordan kan barnevernet hjelpe deg? 

Barnevernet kan gi deg hjelp også når foreldrene dine eller andre voksne utsetter deg for noe som er skadelig for deg. Det kan være vold, trakassering eller opplevelser som gjør livet ditt vanskelig. Barnevernet skal oppleves trygt for deg.  

Som barn skal du ha det godt hjemme, du skal kjenne deg trygg og merke at de voksne du bor sammen med er glad i deg. Noen ganger kan foreldre ha problemer og vanskeligheter som gjør at de forandrer seg og ikke klarer å passe godt nok på deg. Andre ganger kan det være at du kommer opp i vanskelige situasjoner med andre barn på skolen eller hjemme, eller at du ikke har det så bra som du skal på andre måter. 

 • Om du opplever at du trenger akutt hjelp kan du hele døgnet ringe barnevernvakta på tlf.: 48 95 55 99 eller 116 111. 

 • Barnevernet skal arbeide for at alle barn og unge får omsorg, trygghet og utviklingsmuligheter. 

 • Hjelpen kan være mye forskjellig. Ett eksempel er råd og veiledning til barn og voksne i familien, eller hjelp til at de voksne kan slutte å ruse seg. Alle barn og unge kan selv være med på å samarbeide om hva som er best for akkurat dem.  

 • Noen ganger er det slik at barn eller ungdom ikke kan bo hos sine foreldre lenger. Da skal barneverntjenesten hjelpe familien med å finne et hjem der barnet/ungdommen kan bo for kort eller lang tid. Noen sjeldne ganger kan det være en institusjon. 

 • På ung.no kan du lese mye bra informasjon om barnevern og fosterhjem. 

Kontakt

Barnevernet Ekspedisjon
Sentralbord
Mobil 47 66 52 70

Telefontid mandag-fredag: 08.30-15.00.

Utenfor kontortid: 
Steinkjer og omegn barnevernvakt har beredskap for kommunene Namsos, Overhalla og Flatanger
ved akutte henvendelser som ikke kan vente.
Telefonnummer: 489 55 599
Alarmtelefonen for barn og unge: 116 111. 

 

 

Adresse

Besøksadresse:

Abel Meyers gate 10, 2. etasje
Namsos
Inngang mot Namsos samfunnshus.

Postadresse:

Namsos kommune,
Barneverntjenesten
Stavarvegen 2,
7856 JØA

Send digital post til oss 

 

 

Åpningstider

 • Kl. 08:00-15:45 mandag-fredag i perioden 16. september-15. mai.
  • Telefontid: 08.30-15.00.
 • Kl. 08:00-15:00 mandag-fredag i perioden 16.mai-15. september. 
  • Telefontid: 08.30-15.00.