Familieråd

Familieråd er en metode som brukes for å finne gode løsninger for barnet sammen familie og nettverk. Dette gjøres i samarbeid med barnevernet. Familieråd kan brukes når barnevernet undersøker en sak, som hjelpetiltak eller som tiltak når barn og unge bor i fosterhjem eller institusjon.

Hva er et familieråd?

Familieråd er et møte mellom barnets nettverk og fagpersoner i offentlige instanser. Til familierådet inviteres familie, slekt og andre som er viktig for barnet. En nøytral og uavhengig koordinator hjelper familien med å planlegge og gjennomføre møtet. Fagpersonene deltar kun på deler av møtet.

Hvordan gjennomføres et familieråd?

Barnet selv, familien eller barneverntjenesten kan ta initiativ til familieråd. Det lages en beskrivelse av barnets situasjon, og spørsmål til familierådet. Den uavhengige koordinatoren har som oppgave å informere og besøke familie/slekt, venner og andre viktige personer i nettverket som familien ønsker skal være med på møtet.

Familierådsmøtet gjennomføres som et møte, ofte med servering av mat og drikke. Det viktigste er at barnets interesser skal stå i fokus. Barnet er til stede på selve møtet. Møtet varer ca. 2-6 timer og er delt inn i tre deler:

  1. Alle deltakerne er tilstede, også koordinator og fagpersoner. Fagpersonene gir nødvendig informasjon om barnets situasjon. Denne informasjonen er gjennomgått med barnet og foreldrene på forhånd.
  2. Kun familiens nære nettverk er tilstede. Familierådet skal diskutere og komme til enighet om en skriftlig plan for å forbedre situasjonen til barnet. Koordinator og den ansatte fra barneverntjenesten kan kalles inn ved spørsmål underveis.
  3. I tredje og siste del av møtet kommer koordinator og den ansatte fra barneverntjenesten tilbake i møtet. Familien gir informasjon om hva de mener er best for barnet, og går gjennom det de har skrevet i en plan.  Barneverntjenesten vurderer om planen godkjennes eller om det er flere spørsmål som må drøftes.

Vanligvis arrangeres det flere oppfølgende familierådsmøter for å følge opp at det blir som alle ønsket for barnet.

Hvorfor anbefaler vi familieråd?

Vi anbefaler familieråd fordi det

  • er en god måte å finne ut hva som er best for barnet
  • sikrer barnets medvirkning.
  • samler familien og nettverket rundt barnet.
  • kan skape godt samarbeid og gode holdbare løsninger for barnet.
  • kan styrke samholdet og kommunikasjonen i familien.
  • kan bidra til åpent og godt samarbeid mellom familien, barneverntjenesten og andre offentlige instanser.

Tør jeg dette?

Kanskje er du redd for at andre skal få vite om problemene dere strever med. Mange har prøvd familieråd og erfart at slekt og venner vil barn og foreldres beste. I en stor norsk undersøkelse fra 2006 anbefalte de fleste foreldre andre familier å arrangere et familieråd.

På Bufdir sine hjemmesider kan du lese mer om familieråd.

Her finner du brosjyrer på mange språk.

Kontakt

Barnevernet Ekspedisjon
Sentralbord
Mobil 47 66 52 70

Telefontid mandag-fredag: 08.30-15.00.

Utenfor kontortid: 
Steinkjer og omegn barnevernvakt har beredskap for kommunene Namsos, Overhalla og Flatanger
ved akutte henvendelser som ikke kan vente.
Telefonnummer: 489 55 599
Alarmtelefonen for barn og unge: 116 111.