Barnevernets arbeid

Barn under 18 år har krav på omsorg. Det er i første rekke foreldrenes ansvar. Foreldre kan likevel ha behov for hjelp til å ivareta dette ansvaret i korte eller lengre perioder.  

Barneverntjenestens rolle

Barneverntjenesten skal sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid.  Vi skal bidra til at barn og unge får trygge oppvekstsvilkår.  

Barn og ungdom har rett til å få omsorg, trygghet og muligheter til å utvikle seg. Alle familier kan oppleve perioder som er vanskelige. Når barn og ungdom opplever at foreldre ikke kan gi god nok omsorg, kan barneverntjenesten finne løsninger sammen med familien.   

Det er stortinget som gjennom barnevernloven som har gitt barnevernet dette ansvaret. Vi har plikt til å hjelpe, og barna har rett til hjelp. Hjelpen gis i de fleste tilfeller i barnets hjem. Råd og veiledning til familier, familieråd, samarbeidsmøter med andre, er eksempler på hjelpetiltak som er frivillige.

Barnets beste    

Barnevernet må alltid ta utgangspunkt i hva som er det beste for barnet. I barneverntjenesten vil vi gjerne hjelpe tidlig, før det blir akutt, slik at det ikke blir vonde situasjoner for barn og familier. 

Barneverntjenesten har ulike hjelpetiltak. I samarbeid med barnet og familien vil vi kunne finne frem til det tiltaket og den hjelpen som er best for barnet og familien. Målet med hjelpetiltak er å bidra til positiv endring for barnet. 

Barnevernets arbeid er en blanding av støtte og kontroll. Noen ganger er det slik at barn eller ungdom ikke lengre kan bo hos sine foreldre. Eksempel på dette er at de blir utsatt for vold, overgrep eller psykisk mishandling fra sine foreldre. Andre eksempel er når foreldrene ikke klarer å gi barna den maten de trenger, eller hjelper barn med hygiene, tannhelse osv. Da har barneverntjenesten plikt til å finne et hjem som kan ta vare på barnet/ungdommen. 

Mer informasjon om barnevernets rolle og arbeid finner du på nettsidene til Barne- og familiedirektoratet.

Kontakt

Barnevernet Ekspedisjon
Sentralbord
Mobil 47 66 52 70

Telefontid mandag-fredag: 08.30-15.00.

Utenfor kontortid: 
Steinkjer og omegn barnevernvakt har beredskap for kommunene Namsos, Overhalla og Flatanger
ved akutte henvendelser som ikke kan vente.
Telefonnummer: 489 55 599
Alarmtelefonen for barn og unge: 116 111. 

 

 

Adresse

Besøksadresse:

Abel Meyers gate 10, 2. etasje
Namsos
Inngang mot Namsos samfunnshus.

Postadresse:

Namsos kommune,
Barneverntjenesten
Stavarvegen 2,
7856 JØA

Send digital post til oss 

 

 

Åpningstider

  • Kl. 08:00-15:45 mandag-fredag i perioden 16. september-15. mai.
    • Telefontid: 08.30-15.00.
  • Kl. 08:00-15:00 mandag-fredag i perioden 16.mai-15. september. 
    • Telefontid: 08.30-15.00.