Avlastning

Vi gir tilbud om avlastning til pårørende med særlig tyngende omsorgsoppgaver. Vi gir tilbudet enten som avlastning utenfor institusjon eller som avlastning i institusjon.

Tilbudet har til hensikt å sørge for at omsorgsyter får nødvendig fri, og bidra til at den omsorgstrengende skal kunne bo hjemme så lenge som mulig. 

Avlastning kan ha ulike former. Gjennomføring av avlastningstiltak vil vurderes i hver enkelt sak ut ifra hva som er mest hensiktsmessig.

Hva tilbyr vi?

Avlastning utenfor institusjon

Vi gir avlastning utenfor institusjon i private hjem som timebasert tilbud enkelte dager eller som døgntilbud.  

Avlastning i institusjon

Vi gir avlastning i institusjon ved Lonet avlastningsbolig.                                                                                                  

Hvem kan få tilbudet?

Pårørende med særlig tyngende omsorgsoppgaver for barn  og unge som har funksjonshemminger eller kroniske sykdommer.

Det er bare oppgaver som regnes som nødvendige helse- og omsorgstjenester som inngår i vår vurdering av om du kan få avlastning. Det vil si at hvis du ikke hadde gjort oppgaven, så ville kommunen ha gitt tjenesten. Mange gir omsorg til sine nærmeste, uten at dette nødvendigvis blir definert som “særlig tyngende”.

Ingen har omsorgsplikt for personer over 18 år. Foreldre har omsorgsplikt overfor barn under 18 år.

Når vi skal vurdere om omsorgsarbeidet er særlig tyngende, legger vi blant annet vekt på:

 • om den omsorgstrengende har andre offentlige tilbud, for eksempel hjemmesykepleie, praktisk bistand, støttekontakt eller annet. 
 • hvor mange timer du gir omsorg
 • om arbeidet du gjør er mer fysisk eller psykisk belastende enn det som er vanlig
 • om du gir mye omsorg på natten og dermed mister nattesøvnen
 • hvordan omsorgsarbeidet ditt er fordelt over tid
 • hvor lenge omsorgsarbeidet har pågått, eller er forventet å vare
 • om du på grunn av omsorgsarbeidet blir sosialt isolert og at du ikke kan ta ferie eller delta på fritidsaktiviteter selv
 • om du har omsorg for mer enn én person
 • om du har omsorgsplikt for den du gir omsorg til, altså om det er ditt mindreårige barn
 • om du taper inntekt som følge av omsorgen du gir

Slik søker du

Du bruker søknadskjema for helse og omsorgstjenester for å søke om avlastning

 • Trenger du hjelp med å søke? Ta kontakt med Brukerkontoret.
 • Det er Brukerkontoret som behandler søknaden og fatter vedtak ut fra individuelle behov.
 • Søknad om avlastning behandles fortløpende.

Hva koster det?

Tilbudet er gratis. Den enkelte må ha med klær, medisiner, toalettsaker, lommepenger og annet utstyr som trengs for et opphold. Transport til og fra avlastningen skal ikke påføre brukeren kostnader.

Kontakt

Brukerkontoret
Mobil 95 98 81 35