Vikariater i skoler og barnehager

Namsos kommune har stadig behov for vikarer i våre barnehager og skoler. 

Kanskje er dette noe for deg? Da kan du sende inn søknadsskjema for vikararbeid. 

Søknadsskjema for vikararbeid