Skolekretser

Kommunen er delt inn i 9 skolekretser, med faste kretsgrenser. Det betyr at elever skal skrives inn og gå på skole i den kretsen de bor.

Otterøy 

Hele øya (postadresse Fosslandsosen).

Sørenget 

Fra Lund, inkludert hele Elvalandet til Lænnakorsen.

Vestbyen 

Sør for "Lænnakorsen", grendene Lend, Toddum, Hals og Havika. Grense mot øst: fram til Vikatunellen.

Namsos 

Se grense mot Vestbyen. Alle skolestartere i Vika tilhører Namsos. Grense mot Høknes: området Saltbuvegen og Bjørumsbrekka. Alle i Kjærlighetsstien tilhører Namsos. I tillegg Larsheimen, Brannfjellvegen, Brinken og Daltrøa.

Høknes 

Se grense mot Namsos. Bangdalen tilhører Høknes. Grense mot Bangsund er Barstadelva på Sævik.

Bangsund

Se grense mot Høknes. Grenser mot Namdalseid (Gryta).

Namdalseid

Strekningen Altin, Gryta, Almlia og Fjellbygda.

Statland

Strekningen Aune - grensa mot Utvorda.

Jøa

Hele øya (postadresse Jøa).