Innskriving av elever 1. årstrinn 2023-2024

Har du barn som skal begynne på skolen høsten 2023? Innskriving av elever som skal starte i 1. klasse skoleåret 2023-2024 vil foregå i februar og mars 2023.

Oppmøtetidspunkt på skolene

Her finner du informasjon om når du som foreldre/foresatt og skolestarteren skal møte opp på skolen til innskriving.

Kontaktinfo til skolene

Innskriving 2022
Skole Telefon E-post
Bangsund skole 97 74 77 61 bangsund.skole@namsos.kommune.no
Høknes barneskole 48 26 06 92 hoknes.barneskole@namsos.kommune.no
Namsos barneskole 90 36 92 22 namsos.barneskole@namsos.kommune.no
Otterøy oppvekstsenter 90 70 83 20 otteroy.skole@namsos.kommune.no
Sørenget skole 92 22 41 70 sorenget.skole@namsos.kommune.no
Vestbyen skole 48 23 20 44 vestbyen.skole@namsos.kommune.no
Namdalseid skole 99 47 10 00 namdalseid.skole@namsos.kommune.no
Jøa skole 90 81 51 26 joa.skole@namsos.kommune.no
Statland skole 99 72 46 65 statland.skole@namsos.kommune.no

Har du spørsmål om skolekretser?

Ta kontakt med virksomhetsleder for grunnskole; Knut Storeide. Kontaktinfo finner du nederst på denne siden.

Skolekretser