Grunnskolene er på gult nivå fra torsdag 16. desember

Grunnskolene er på gult nivå fra torsdag 16. desember

Regjeringen har bestemt å heve det nasjonale tiltaksnivået i barnehager og skoler. 

 De ulike retningslinjene er omfattende og kan i noen tilfeller være vanskelige å forstå/vurdere omfanget av.

Det som er gjeldende og som berører oss i hverdagen er følgende:

De forskriftsfestede tiltakene gjelder fra natt til torsdag 16. desember.

Det innføres nasjonalt gult nivå i barnehager og på barne- og ungdomsskoler.

Hva betyr gult nivå?

 1. Ingen syke skal møte på skolen
 2. God hygiene og forsterket renhold
 3. Kontaktreduserende tiltak:
  • Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming)
  • Hele klasser kan ha undervisning sammen
  • Elever bør ha faste plasser i hvert klasserom eller faste samarbeidspartnere/-grupper
  • Avstand mellom ansatte (minst én meter) i alle situasjoner
  • Ansatte kan veksle mellom klasser, men bør holde avstand til elever så langt det er mulig
  • Avstand mellom elever/ansatte utenfor klasserommet/undervisningssituasjonen
  • Unngå trengsel og store samlinger

Vi gjennomfører altså skolehverdagen innenfor gult beredskapsnivå, og etterstreber de tiltak som er beskrevet i trafikklysmodellen:  

Veiledere om smittevern i barnehager og skoler (udir.no)

Lokale bestemmelser om rødt tiltaksnivå går foran nasjonalt bestemt gult nivå. Det innføres nasjonalt rødt nivå på videregående skoler og for voksenopplæring. Grunnskoler og barnehager må sørge for å ha beredskap for rask overgang til rødt nivå.

Arrangement/sammenkomster

 • Det kan arrangeres sammenkomster for barn i barnehage eller barneskole med hele klasser/avdelinger/grupper med nødvendig antall voksne til stede.

Fritidsaktiviteter og idrettsarrangement

 • Barn og unge i barnehage- eller grunnskolealder kan ha organiserte fritidsaktiviteter, som for eksempel fotballtrening eller korpsøvelse, men det blir anbefalte begrensninger i hvor mange som kan være med.
 • Hvis aktiviteten foregår innendørs bør det være maks 20 stykker, med mindre alle deltakerne er fra samme kohort i skole eller barnehage.
 • Barn og unge i barnehage- eller grunnskolealder kan trene eller øve sammen, men vi anbefaler ikke å ha cuper, kamper eller turneringer hvor barn fra ulike steder samles.
 • Det gjøres et unntak for utendørs idrettsarrangementer for barn og unge i barnehage- eller grunnskolealder. De kan gjennomføres hvis barna hele tiden kan holde en meters avstand, og dersom det er mulig å følge de andre reglene om antall som gjelder for alle arrangementer.

I Namsos kommune har vi allerede vært nødt til å foreta en del avlysninger av tiltenkte arrangement. Dette er selvsagt noe vi helst skulle unngått, men situasjonen vi står overfor krever at det gjøres konkrete tiltak.

Barn og unge som er ferdig med ungdomsskolen

 • Barn og unge som er ferdig med ungdomsskolen, bør holde meteren også på fritiden.
 • Det betyr for eksempel at de ikke bør spille fotball eller håndball, hvor det er vanskelig å holde meteren.

Er du smittet?

Hvis det er påvist smitte eller om du er nærkontakt av smittet, er følgende karantenebestemmelser gjeldende: Testing, karantene og isolasjon - helsenorge.no

Har du spørsmål?

Ta kontakt med ledelsen på skolen eller kommunens koronatelefon. Vi vil komme med nye oppdateringer og mer informasjon så fort behovet er der eller at ny info foreligger.

Nyttige lenker