Stort engasjement på folkemøtene

Befolkningsvekst, turstier og trafikksikkerhet. Mange ulike tema var oppe på de to første folkemøtene av flere som skal holdes rundt om i Namsos kommune. På folkemøtene kan innbyggerne komme med innspill til nye planer for areal, kultur og oppvekstmiljø. Først ute var Salsnes og Otterøya.

Folkemøter om ny arealplan, plan for kultur og plan for helhetlig oppvekstmiljø.

Den nyrenoverte leirskolen på Salsnes var mandag kveld fylt til randen med ivrige innbyggere som ville tenke sammen om kommunens framtidsplaner. Eksisterende planer er nemlig gamle, og fra tida før kommunesammenslåinga.

Turstier og parkering på Salsnes

Engasjementet var stort rundt bordene, og prosjektgruppa fra kommunen fikk med seg mange kreative og oppfinnsomme innspill til de tre planene.

– Det har vært en morsom, slitsom, interessant, sosial og givende kveld som har skapt engasjement! En proff gjeng holdt regien, og jeg er imponert over alle som deltok og kom med innspill for å skape det beste resultat for bygda si! Sånne kvelder vil vi gjerne ha flere av, fortalte deltager Hanne Hanssen etter møtet.

Blant innspillene som kom var det blant annet forslag om å tilrettelegge sti for barnevogner og rullestoler og lage parkeringsplasser ved flere populære turmål i bygda.

Mennesker på folkemøte - Klikk for stort bilde
Mennesker på folkemøte - Klikk for stort bilde
Mennesker på folkemøte - Klikk for stort bilde
Mennesker på folkemøte - Klikk for stort bilde
Mennesker på folkemøte - Klikk for stort bilde

Ungdommelig engasjement på Otterøya

Tirsdag kveld ønsket otterøying og ordfører Frode Båtnes velkommen til folkemøte på Otterøya. Mellom 30 og 40 innbyggere drøftet ivrig ulike problemstillinger og kom med innspill til de nye planene.

Skoleelevene på Otterøya jobbet i høst med et større prosjekt om det å skape bolyst på Otterøya. Ungdommene leverte inn resultatene fra prosjektet som innspill til planene som nå utarbeides. Det var rektor på Otterøy oppvekstsenter glad for.

– Ungdommens stemme er viktig, sa rektor Venche-Renate Fosseng.

1100 otterøyinger innen 10 år

Blant mangfoldet av framtidsvisjoner for Otterøya som ble presentert i løpet av kvelden, kom det også en storstilt visjon om å passere 1100 øyboere innen 10 år.

Ellers ble blant annet vern av våtmarksområder på øya foreslått, og at trafikksikkerheten ved gangveien til skolen ble vurdert.

Det var en fornøyd ordfører og øyboer Frode Båtnes som kjørte hjem etter møtet.

– Det var stort engasjement og det kom mange viktige og gode innspill, forteller ordføreren, som håper at så mange som mulig tar turen til folkemøtene framover.

Mennesker samlet på folkemøte - Klikk for stort bilde
Mennesker samlet på folkemøte - Klikk for stort bilde
Mennesker samlet på folkemøte - Klikk for stort bilde
Mennesker samlet på folkemøte - Klikk for stort bilde
Mennesker samlet på folkemøte - Klikk for stort bilde

Jøa, Vemundvik og Bangsund neste uke

Neste uke kommer folkemøtene til Jøa på mandag, Vemundvik på tirsdag og Bangsund på onsdag.

– Vi gleder oss til å besøke grendene og høre hva innbyggere i alle aldre har å si. Og vi satser på minst like godt oppmøte og like god stemning her også, forteller Elin Hovik Skage og Sissel Brattøy i kommunens prosjektgruppe for planarbeidet.

For de som ikke har anledning til å møte opp på sitt lokale folkemøte, kan man besøke folkemøtet i en annen grend om man ønsker.

  • Mandag 6. februar: Jøa, Fyret.
  • Tirsdag 7. februar: Vemundvik, Sørenget Oppvekstsenter.
  • Onsdag 8. februar: Bangsund, gymsalen på skolen.
  • Torsdag 6. mars: Namdalseid, amfiet/kantina på skolen.
  • Tirsdag 7. mars: Statland, gymsalen på skolen.
  • Onsdag 22. mars: Namsos, NTE Arena

Møtetidspunkt Bangsund 8. februar: 19.00-21.30.

Møtetidspunkt andre møter: 18.00.-20.30.

Enkel servering. 

Kommunens planportal er alltid åpen for innspill til arealplanen, plan for kultur og plan for helhetlig oppvekstmiljø.

Kontakt

Elin Hovik Skage
E-post
Mobil 46 86 22 81