Namsos kommunes kulturpris for 2020

Namsos kommune gratulerer Nils Roger Duna med kommunens kulturpris for 2020! Nils Roger får prisen for sin ekstraordinære innsats for å fremme sørsamisk historie og kultur. Prisen ble delt ut under årets siste kommunestyremøte, og ble overrakt av ordfører Arnhild Holstad.

Juryens begrunnelse:

"Kulturprisen tildeles for fremragende kulturell innsats for kulturlivet i Namsos kommune. I år går prisen til en person som med kunnskap, entusiasme og ydmykhet har fremhevet en viktig del av vår felles historie og kultur, som få har kunnskap om. 

Prisvinneren formidler en ydmykhet og beundring ovenfor en kultur mange av oss dessverre vet lite om - Den sørsamiske kulturen og reindriften har vært en del av samfunnet i Namsos og Namdalen i uminnelige tider. Personen vi her snakker om har også i en årrekke vært en drivkraft i Botnan og Omegn Historielag, og har de siste årene vært leder i laget.

En viktig kilde til kunnskap om den samiske kulturen finner vi i boka «Samer og reindrift ved Namsenfjorden». I forordet skriver forfatteren at det er hans håp at boka skal være med å bevisstgjøre befolkningen, politikere og myndigheter. Vi kan allerede se resultater av dette.  Forfatteren vekker også en nysgjerrighet, slik at vi som lesere får lyst til å besøke og oppleve selv.

Boka er tuftet på et meget omfattende registrerings- og innsamlingsarbeid av samiske kulturminner som er gjort over en lengre tidsperiode, og beskriver det sørsamiske nærværet i hele Namsos kommune. I boka er det også gjort et viktig dokumenteringsarbeid av muntlige fortellinger, historier og sagn, som har en begrenset levetid. Boka vekker til live kunnskapen og forståelsen av at kommunens historie er historien til både det norske og det sørsamiske folket, og er blitt et viktig bidrag til å kjenne og til og forstå kommunens mangfold.

Det er derfor en glede å kunne tildele Namsos kommunes kulturpris 2020 til forkjemperen, entusiasten, brobyggeren og forfatteren: Nils Roger Duna, for hans ekstraordinære innsats for å fremme den sørsamiske historien og kulturen".

Vinner av Namsos kommunes kulturpris 2020, Nils Roger Duna med maleri av Dahlslett og blomsterbukett. - Klikk for stort bilde