Namdalseid Frivilligsentral - 5 år med aktiviteter

Hva er en frivilligsentral?

Frivilligsentraler er mangfoldige møteplasser bygget på frivillighetens premisser og lokale ønsker, ivaretatt av ansatte i samhandling med frivillige, lag & foreninger og kommune. 
 

 • Fem år har gått siden vi startet frivilligsentral i Namdalseid.
 • Dette vil vi feire, for alle femåringer er stolte av det de kan!  
 • Vi har laget et jubileumshefte som gir et overblikk over hva frivilligsentralen holder på med nå.
 • I løpet av disse fem årene har vi engasjert mange i bygda, både som deltakere og frivillige.
 • Dette skal vi fortsette med, og kanskje enda flere vil delta fremover.

Namdalseid frivilligsentral - mål

 • Å styrke og samordne frivilligheten i Namdalseid.
 • Etablere møteplasser tuftet på frivillighet og styrke det sosiale fellesskapet i bredt samarbeid med innbyggerne.
 • Skape et bredt og attraktivt aktivitetstilbud for en mangfoldig målgruppe som styrker identitet og tilhørighet til bygda.

Om Namdalseid frivilligsentral

 • Namdalseid frivilligsentral er en kommunal frivilligsentral, men virket er i frivillig sektor.
 • Daglig leder er ansatt i 60 % stilling.
 • Styreleder er politisk oppnevn.
 • Styret er sammensatt av representanter fra kommunestyret, kommuneadministrasjonen og frivilligheten.

Sammen skaper vi

et godt og inkluderende lokalsamfunn. 

Alle kan være frivillige 

 • Bidra med det du kan
 • Frivillig arbeid skaper tilhørighet
 •  Vi har et felleskap og gjør ting sammen

Forskning viser at folk som driver med frivillighet får bedre helse fra de er 40 år. Det gjelder både mentalt og fysisk, og dette fortsetter helt til 80-årsalderen. Man kan altså være frivillig hele livet med stor egengevinst.  

Vi trenger flere frivillige

Vi i Namdalseid frivilligsentral ønsker oss flere frivillige til aktivitetene våre. Hvor mye tid du vil bruke og hva du ønsker å bidra med bestemmer du selv.  

5-års jubileum

Det var knyttet både spenning og forventing til etableringen av frivilligsentralen. Dette var noe helt nytt, kanskje noen til og med var litt skeptiske. Vi har vokst oss inn i det som har blitt vår egen identitet. Men vi er også alltid i utvikling. Vi er som andre femåringer; Stor og liten på en gang.

Monica Sotberg har vært ansatt i 60 % stilling siden frivilligsentralen ble startet. Hun stortrives i denne jobben som er så allsidig og har blitt kjent med mange og har opplevd veldig mye positivt gjennom aktiviteter og møteplasser. Det er en sann glede å få være en del av dette, sier hun!

Namdalseid frivilligsentral er alle oss i Namdalseid og vi skaper møteplasser og aktiviteter som er viktige i lokalsamfunnet vårt. Det vi utretter er av bygdefolk og for bygdefolk. Kanskje ikke alle tenker over hva de kan bety for andre?  Vi kan gratulere oss selv med jubileum! 

Namdalseid frivilligsentral tilbyr mange ulike aktiviteter

Jubileumsheftet - 5 år med aktiviteter ( til utskrift) (PDF, 2 MB)

Kontakt

Namdalseid frivilligsentral
E-post
Telefon 74 21 71 00
Mobil 47 90 01 91

Daglig leder: Monica Sotberg

Adresse

Gløttvegen 2, 7750 Namdalseid