Melding om vedtak - ny veiadresse Sandvika

Namsos kommunestyre vedtok 30.03.23 ny veiadresse Sandvika hytteområde.

Vedtak i kommunestyret

Namsos kommunestyre vedtar følgende adressenavn for Sandvika hytteområde på Jøa: Sandvikvegen. 

Kartutsnitt fra Jøa som viser Sandvikvegen  - Klikk for stort bilde

Vedtaksdokumenter

Hjemmel for vedtaket

  • Lov om eiendomsregistrering (matrikkellova) kapittel 4 § 21.
  • Forskrift om eiendomsregistrering (matrikkelforskriften) kapittel 12 §§ 50 og 51.
  • Forskrift for adressetildeling og adresseforvaltning, Namsos kommune § 2.
  • Lov om stadnamn (stadnamnlova) § 5.

Klageadgang

Skrivemåten av adressenavn kan påklages.

Frist for å klage er 9. mai.

Send inn din klage ved å bruke skjemaet nederst på denne siden. Hvis du ikke kan bruke skjemaet på denne siden, så finnes det andre muligheter: