Kommuneplanens arealdel – melding om vedtak, 1. gangs behandling

Send inn dine innspill til arealbruken i kommuneplanens arealdel! Frist for innspill er 3.september.

Høring

Kommuneplanens arealdel for Namsos kommune ble 1. gangs behandlet av kommunestyre den 20. juni 2024. Kommunestyret vedtok å legge ut planen til offentlig ettersyn. Plandokumentene som nå legges ut på høring er oppdatert etter kommunestyrets vedtak.

Les alle dokumenter i saken på arealplaner.no her:

Gi dine innspill

Vi ønsker deres innspill til arealbruken i kommuneplanens arealdel. Dette kan du gjøre ved å bruke webskjema nederst på siden.

Som privatperson ber vi deg også om å sjekke arealstatus og boligtype på din eiendom, mer info og veiledning finner du her: Sjekk om din eiendom er merket riktig i kartet. 

Innspill kan alternativt også sende slik:

  • send e-post til postmottak@namsos.kommune.no
  • send pr post til Namsos kommune, Stavarvegen 2, 7856 Jøa
  • Innspill kan også leveres inn på innbyggertorgene i kommunen

Frist for innspill

Frist for å sende inn innspill er 3. september 2024.