Namsos kommune

Informasjon om koronaviruset

FerieCamp 2020

FerieCamp 2020

Namsos kommune inviterer til feriefritidstilbud før skolestart og i skolenes høstferie. Opplegget er nå utarbeidet og vi håper at mange barn blir deltakere på årets FerieCamp – et aktivt og spennende feriefritidstilbud!

Når blir det FerieCamp?

 • FerieCamp blir i uke 31-33, og samt i høstferien, uke 41.
 • Tilbudet gis alle virkedager fra kl. 07.00 – til kl. 16.30.

Hvem har ansvaret for tilbudet og hvor blir det?

 • Dette er et kommunalt tilbud som legges til Høknes barneskole.
 • Inngang ved Namsoshallen
 • Ansatte ved skolen har hovedansvaret for det daglige tilbudet.

Hvem kan delta?

Tilbudet gjelder for elever på 1.- 4. års trinn skoleåret 2020/2021

Hvilke aktiviteter blir det under FerieCamp?

 • Leik, aktivitetsdager, kulturverksted, turer i det fri og mye annet.
 • Barn som deltar må forvente å delta på mange uteaktiviteter og må være motivert og kledd for det.

Blir det lagt opp til felles bespisning?

 • I deltakerprisen legges det opp til en daglig felleslunsj og et fruktmåltid.
 • For barn som ikke har spist frokost på morgenen, må det tas med niste.

Hva koster det å delta?

 • Ukespris er satt til kr. 900.
 • Prisen inkluderer daglig lunsj og frukt.
 • Du kan melde på ditt barn på enkeltuker eller alle fire uker (31-33 + 41).

Hvordan søker du?

Du søker på elektronisk søknadsskjema.

Søknadsskjema FerieCamp 2020

Når er søknadsfristen?

Søknadsfristen  for påmelding til Feriecamp er 10.mai 2020. Påmelding er bindende.

Kontakt

Jon Arvid Palmer
E-post
Mobil 477 13 756

Adresse

Besøksadresse:
Høknes barneskole
Skoglyvegen 3
7805 Namsos.

Postadresse:
Namsos kommune
Høknes ungdomsskole
Stavarvegen 2,
7856 JØA

E-postadresse:
hoknes.barneskole@namsos.kommune.no.