Aktuelt - Namsos kommune

Namsos kommune

Aktuelt

Publisert 17.06.2021

Pianist og organist Halldis Fjell mottok Namsos kommunes første ungdomsstipend for kulturutøvere.

Publisert 14.06.2021

Namsos Kommune og Telenor samarbeider om videre utbygging av bredbåndsfiber på Jøa. 

Publisert 19.05.2021

Namsos kommune har kjøpt inn 20 elsykler som skal brukes av ansatte. Målet er å redusere kommunens klimagassutslipp og styrke ansattes folkehelse.

Publisert 12.05.2021

Stolpejakten er et gratis lavterskel tur- og trimkonsept som du finner flere steder i landet. Stolpejakten går ut på å finne fram til ulike punkter – stolper - markert i et kart. Derav navnet Stolpejakten! I Namsos arrangeres stolpejakten i sommerhalvåret med oppstart 1. juni.

Publisert 04.05.2021

AktivA er et gruppetilbud for artrosepasienter. 

Publisert 16.04.2021

Brannvesenet låner ikke lenger ut utstyr eller setter opp hydranter for spyling av plasser og gater direkte.

Publisert 09.04.2021

Plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv ble vedtatt i kommunestyret 17. desember 2020.

Publisert 26.03.2021

Som frivillig aktivitetsvenn blir du koblet med en person med demens som har samme interesser som deg. 

Publisert 10.03.2021

Namsos kommune jobber for tiden med flere miljø- og klimaprosjekter. Kommunen har derfor ansatt egen klimakoordinator. Rebecca Engen Hoff (26) kommer til den nyopprettede stillingen fra studier ved NTNU.

Publisert 15.02.2021

Namsos kommunestyre hadde årets første møte 11. februar. Det var mange små og store saker til behandling.

Publisert 05.02.2021

Nå kan du sende inn innspill i forbindelse med ny forskrift. Frist for å komme med innspill er 17. mars 2021.

Publisert 18.01.2021

Bedriftsintern opplæring (BIO) Trøndelag er en støtteordning for små og store bedrifter med omstillingsbehov og mulighet for videreutvikling gjennom kompetansetiltak for de ansatte.

Publisert 22.12.2020

Opplevnamsos/Friskus er en digital møteplass for aktivitet og frivillighet.

Publisert 17.12.2020

Frivillighetsprisen 2020 i Namsos kommune går til “Ungdommene på Jøa” for sitt engasjement og innsats! De er mange, men var under prisoverrekkelsen representert ved Kristine Schei, Halstein Tranås og Maja Eid Schei. Namsos kommune gratulerer! Prisen ble delt ut under årets siste kommunestyremøte, og ble overrakt av ordfører Arnhild Holstad.

Publisert 17.12.2020

Namsos kommune gratulerer Nils Roger Duna med kommunens kulturpris for 2020! Nils Roger får prisen for sin ekstraordinære innsats for å fremme sørsamisk historie og kultur. Prisen ble delt ut under årets siste kommunestyremøte, og ble overrakt av ordfører Arnhild Holstad.