Aktuelt - Namsos kommune

Namsos kommune

Aktuelt

Publisert 02.11.2020

Hva er en frivilligsentral?

Frivilligsentraler er mangfoldige møteplasser bygget på frivillighetens premisser og lokale ønsker, ivaretatt av ansatte i samhandling med frivillige, lag & foreninger og kommune. 
 

Publisert 16.07.2020

Namdal Settefisk AS søker om ny akvakulturtillatelse for settefisk av laks, ørret og regnbueørret på Skorstad i Namsos kommune. 

Publisert 26.06.2020

Kommer du som turist til Namsos kommune og ønsker informasjon? Da kan du komme til bibliotekene/innbyggertorgene på Namdalseid og Jøa og i Namsos. 

Publisert 08.05.2020

Med respekt og anerkjennelse hedrer vi i dag alle veteraner og deres nærmeste for deres innsats for freden.

Fra hele Namsos vil vi vise støtte og takknemlighet.

Publisert 20.04.2020

20. april 2020 er det 80 år siden den tyske bombingen av Namsos. Hele sentrum ble ødelagt. Tre sivile og ti soldater ble drept, selv om de aller fleste av byens befolkning hadde rømt fra byen. 207 hus ble helt ødelagt og 1350 mennesker ble husløse.

Publisert 28.03.2020

Her er en  oversikt over de første delrapportene fra Helseundersøkelsen i Trøndelag (HUNT).

Publisert 24.01.2020

Namsos kommune har kjøpt fire elektriske biler. Dette er kun starten på en overgang til elektrisk bilpark. 

Publisert 14.01.2020

Alle steder har sin egen historie. Det har også vi som bor her. Men våre egne historier kan føles små, så små at de aldri blir hørt. Og sjeldent blir de laget film om. Denne gang har akkurat det skjedd.

Publisert 19.12.2019

Det er med stolthet, stor glede og noen sommerfugler i magen at jeg som ordfører kan hilse til alle namsosinger, både gamle og nye.

Publisert 19.12.2019

Namsos kommune har inngått samarbeidsavtale med Namdal næringsforening. 

Publisert 07.12.2019

Borgermelding er en superenkel app for deg som innbygger hvor du kan melde fra om ulike forhold som er relevante for hjemkommunen din.