Aktuelt - Namsos kommune

Namsos kommune

Aktuelt

Publisert 21.07.2020

Namsos kommune har vedtatt å satse på bredbånd for å sikre næringsliv og husstander best mulig infrastruktur. Utbyggingen er et samarbeidsprosjekt med Trøndelag fylkeskommune og NTE Marked AS.

Publisert 20.07.2020

Samferdselsstrategien for Namdalen skal revideres og vi inviterer deg til å komme med innspill på tiltak.

Publisert 16.07.2020

Namdal Settefisk AS søker om ny akvakulturtillatelse for settefisk av laks, ørret og regnbueørret på Skorstad i Namsos kommune. 

Publisert 26.06.2020

Kommer du som turist til Namsos kommune og ønsker informasjon? Da kan du komme til bibliotekene/innbyggertorgene på Namdalseid og Jøa og i Namsos. 

Publisert 26.06.2020

Vi er godt i gang med å innføre velferdsteknologi i Namsos.

Publisert 09.06.2020

Korona satte en stopper for Namsos bys 175-årsjubileum. Men når folket ikke kan samles i byen, sendte vi ut et tv-team på besøk til folk for å høre hvordan de har det.

Du kan se resultatet her - en tv-serie på 4 episoder.

Publisert 28.05.2020
Mennesker som går i tog, dame som raker, dame i rullestol og et stort vaffelhjerte i midten

Frivillige lag og organisasjoner kan søke om momskompensasjon fra Lotteri- og stiftelsestilsynet som skal fordele 1,8 milliarder kroner i momskompensasjon.

Publisert 20.05.2020

Trøndelag fylkeskommune har vedtatt å støtte kommunenes arbeid med vaksine mot smittsom hjernehinnebetennelse for avgangselevene i videregående skole. Kommunen dekker resten av kostnaden, og elevene tilbys derfor gratis vaksine.

Publisert 08.05.2020

Med respekt og anerkjennelse hedrer vi i dag alle veteraner og deres nærmeste for deres innsats for freden.

Fra hele Namsos vil vi vise støtte og takknemlighet.

Publisert 07.05.2020
Norske flagg

 8. mai 2020 er det nøyaktig 75 år siden freden kom tilbake til Norge – etter fem lange år med krig og okkupasjon.

Publisert 30.04.2020

Namsos kommune har som ambisjon å være en næringsvennlig kommune, og ønsker å styrke rådgivningstjenesten vår for gründere og bedrifter. Kommunen har inngått avtale med iNam (Innovasjon Namdal) om kjøp av denne tjenesten.

Publisert 20.04.2020

20. april 2020 er det 80 år siden den tyske bombingen av Namsos. Hele sentrum ble ødelagt. Tre sivile og ti soldater ble drept, selv om de aller fleste av byens befolkning hadde rømt fra byen. 207 hus ble helt ødelagt og 1350 mennesker ble husløse.

Publisert 31.03.2020

Namsos legevakt flytter fra Sykehuset Namsos til nye lokaler ved Østre legesenter (Træn lokaler) fra og med 31. mars

Dette gjelder legevakt for

  • kveld/natt kl.15.30-08.00
  • helg: lørdag-søndag, hele døgnet
Publisert 28.03.2020

Her er en  oversikt over de første delrapportene fra Helseundersøkelsen i Trøndelag (HUNT).