Namsos kommune

Aktuelt

Namsos kommune har som ambisjon å være en næringsvennlig kommune, og ønsker å styrke rådgivningstjenesten vår for gründere og bedrifter. Kommunen har inngått avtale med iNam (Innovasjon Namdal) om kjøp av denne tjenesten.

 Bildet er hentet fra åpning av Otterøy barnehage i dag - en både blid og trygg velkomst til barn og foreldre fra styrer Turid F. Sund. Flagg hører med for å feire at barna kommer tilbake. 

I 6 uker har skolene vært stengt og alle elever i Norge har hatt hjemmeundervisning. Mandag 27. april åpner endelig skolene igjen for alle på 1.- 4. trinn. Vi savner smilene, de forventningsfulle ansiktene og de engasjerte elevene våre – de som ønsker å være høyt og lavt – og de som ønsker å fortelle om små og store ting som opptar dem i livet sitt.

20. april 2020 er det 80 år siden den tyske bombingen av Namsos. Hele sentrum ble ødelagt. Tre sivile og ti soldater ble drept, selv om de aller fleste av byens befolkning hadde rømt fra byen. 207 hus ble helt ødelagt og 1350 mennesker ble husløse.

De politiske møtene i Namsos kommune avholdes i tråd med oppsatt møtekalender.
Vi vil gjerne informere om at det er fullt mulig å følge kommunale møter som vanlig, selv om de nå arrangeres som fjernmøter/ via pc.

Nå er det mulig å søke på nasjonal kompensasjonsordning for kultur, frivillighet og idrett.

Ordningen er ment å kompensere for bortfall av inntekter fra billettsalg, samt merutgifter som følge av at arrangementer må avlyses eller utsettes på grunn av koronaviruset. Frist for å søke er 21. april.

Regjeringen varslet 7. april at åpning av barnehager ​kan skje fra 20. april og skolene fra 27. april. Skolene åpner i første omgang for elever fra 1.-4. klasse. Namsos kommune jobber nå for å kunne åpne skoler og barnehager fra disse datoene for de aktuelle alderstrinnene.

14. april kan frivillige lag og organisasjoner og arrangører i kultursektoren søke om kompensasjon for korona-avlyste, utsatte eller stengte arrangementer. Fordi det er kort søknadsfrist, er det lagt til rette for at søkerne kan bruke tiden fram mot 14. april på å forberede seg.

Namsos kommune gjenåpner sine utendørs idrettsanlegg med umiddelbar virkning, i tråd med helsemyndighetenes råd. Fortsatt gjelder strenge regler. Treningsgruppene kan ikke bestå av flere enn fem personer, og det skal være minst to meter mellom hver enkelt deltaker.