Namsos kommune

Aktuelt

Namsos kommune har over lenger tid planlagt markeringen av sitt 175-års byjubileum 4.-14. juni, med blant annet konserter, utstillinger, vandreteater og byfest. Vi står nå i en situasjon hvor spredning av koronasmitte utvikler seg fort, både i Norge og resten av verden. Namsos kommune har derfor besluttet å utsette jubileumsuka til 2021. Men byens bursdag skal likevel feires 7. juni i år!

Kan vi besøke familie og venner i påska?

Mange familier ønsker å besøke hverandre i påskeferien, og lurer på om det går an. De omfattende tiltakene regjeringen har innført, er for å hindre spredning av koronaviruset. Du kan være smittebærer selv om du ikke merker symptomer. Det beste vi alle kan gjøre akkurat nå er å holde oss mest mulig hjemme.

Namsos legevakt flytter fra Sykehuset Namsos til nye lokaler ved Østre legesenter (Træn lokaler) fra og med 31. mars

Dette gjelder legevakt for

  • kveld/natt kl.15.30-08.00
  • helg: lørdag-søndag, hele døgnet

Namdal næringsforening og Namsos kommune gjennomfører i fellesskap en undersøkelse for å høre med næringslivet i kommunen hvordan «ståa» er nå i forbindelse med korona-epidemien.

Her er en  oversikt over de første delrapportene fra Helseundersøkelsen i Trøndelag (HUNT).

Her kommer gode råd til ulike arbeidsplasser om smitteforebygging og håndtering av korona. 
 

Fylkesmannen innførte ekstraordinær båndtvang på nordsiden av Namsen i Namsos kommune 11.mars av hensyn til tamrein på beite.  Selv om det ikke er innført ekstraordinær båndtvang i de sørlige delene av kommunen, ber vi om at alle som ferdes med hund i utmarka nå viser hensyn også i disse områdene.

 Legevakta i Namsos flytter ut av sykehusbygget og inn i nye lokaler ved det såkalte «Træn-bygget» i Namsos (Pinavegen 14, 7801 Namsos). Innflytting planlegges så snart som mulig. Vi understreker at legevakta vil være på sykehuset fram til konkret informasjon om flyttedato kommer.

I dag, 20.03.20.,sendes det ut første runde av tilbud til søkere ved årets hovedopptak. Tilbudene sendes ut som digital post. Hvis du ikke har digital postkasse, så vil du få brevet i din postkasse om noen dager.

Som dere sikkert har registrert, velger både ulike land og kommuner forskjellige strategier for å kjempe mot Covid-19-viruset, og det er for tidlig å konkludere med hva som fungerer best. Men en ting ser ut til å gå igjen: Det er smart å minske fysisk kontakt mellom mennesker.

Vår opplevelse er at Namsos kommune forbereder seg så godt det går an på utvikling i smittesituasjonen. Mange helsepersonell har meldt seg til tjeneste, og beredskapen er høy. Mange av oss er allerede i en slags mer eller mindre frivillig «hjemmekarantene» med hjemmekontor eller hjemmeskole. La oss sammen forsterke dette ytterligere, slik at vi kan gjøre vårt for å slå tilbake denne pandemien!