Namsos kommune

Aktuelt

VAMP-konsert 11.03.20

I dag, 11. mars, er det konsert med VAMP i kulturhuset i Namsos, og forestillingen er utsolgt. Det er gjennomført en ny risikovurdering av dette arrangementet, og denne viser en forhøyet risiko for smittespredning. På bakgrunn av risikovurderingen har Namsos kommune ved kommuneoverlegen fattet vedtak om at konserten avlyses.

Planleggingsmøtet 12. mars avlyses for å forebygge koronasmitte. Dersom du har spørsmål eller innspill til årets 17. mai, kan dette sendes til 17. mai-komiteens leder Gina Berre (mobil: 991 10 866, e-post: gina.holmen.berre@namsos.kommune.no)

 

Vi må dessverre avlyse kurset "Bolyst og prosessledelse", 24. mars og 29. april pga. nye føringer fra Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet når det gjelder koronaviruset. Vi kommer med nye datoer når vi vet mer om situasjonen.

 

Namsos kommune inviterer til gratis kurs i bolyst og prosessledelse for innbyggere (ildsjeler, frivillige), folkevalgte og ansatte i kommunen.

  • Tidspunkt: 24. mars og 29. april
  • Sted: Namsos samfunnshus, sal 1
  • Har du ønske om en kajakk- eller vannscooterløype i kommunen din?
  • Er det en badestrand eller et friluftsområde en bør ta hensyn til?
  • Eller er det et viktig fiskeområde?
  • Eller har du andre forslag?

Namsos er den første kommunen i landet som inngår avtale med NAV i samarbeidsprosjektet «Vi inkluderer!».

Namsos kommune inviterer til feriefritidstilbud i skolenes høstferie. 

 

Dette forteller Inge Ryan om sin egen avgang:

Prosjektet for forskjønning og bolyst inviterer alle til møte der vi presenterer status og planer så langt, mandag 24. februar kl. 19.00 i Namdalseid Samfunnshus

2.500 ungdommer og arbeidssøkende + kommunens største arbeidsgiver = store muligheter.

Bli med på en felles arbeidsøkt for å sikre at alle barn og unge får mulighet til å delta i fritidsaktiviteter!