Namsos kommune

Aktuelt

2.500 ungdommer og arbeidssøkende + kommunens største arbeidsgiver = store muligheter.

Bli med på en felles arbeidsøkt for å sikre at alle barn og unge får mulighet til å delta i fritidsaktiviteter!

Namsos kommune ønsker kontaktinformasjonen til lag og foreninger.

Innskriving av elever som skal starte i 1. klasse i Namsos kommune skoleåret 2020-2021 vil foregå i uke 7.

Ta kontakt med den enkelte skole for å avtale tidspunkt for innskrivning.

Namsos kommune har kjøpt fire elektriske biler. Dette er kun starten på en overgang til elektrisk bilpark. 

Alle steder har sin egen historie. Det har også vi som bor her. Men våre egne historier kan føles små, så små at de aldri blir hørt. Og sjeldent blir de laget film om. Denne gang har akkurat det skjedd.

Historiens første budsjett for nye Namsos kommune er vedtatt. Politikerne vedtok budsjettet under kommunestyremøtet 19. desember. 

Det er med stolthet, stor glede og noen sommerfugler i magen at jeg som ordfører kan hilse til alle namsosinger, både gamle og nye.

Namsos kommune har inngått samarbeidsavtale med Namdal næringsforening. 

Borgermelding er en superenkel app for deg som innbygger hvor du kan melde fra om ulike forhold som er relevante for hjemkommunen din.