Namsos kommune

Aktuelt

Namsos kommune har kjøpt fire elektriske biler. Dette er kun starten på en overgang til elektrisk bilpark. 

Alle steder har sin egen historie. Det har også vi som bor her. Men våre egne historier kan føles små, så små at de aldri blir hørt. Og sjeldent blir de laget film om. Denne gang har akkurat det skjedd.

Historiens første budsjett for nye Namsos kommune er vedtatt. Politikerne vedtok budsjettet under kommunestyremøtet 19. desember. 

Namsos kommune har opprettet tre innbyggertorg for å komme nærmere innbyggerne. Innbyggertorgene er samlokalisert med bibliotekene på Namdalseid, i Namsos og på Jøa.

Det er med stolthet, stor glede og noen sommerfugler i magen at jeg som ordfører kan hilse til alle namsosinger, både gamle og nye.

Namsos kommune har inngått samarbeidsavtale med Namdal næringsforening. 

Borgermelding er en superenkel app for deg som innbygger hvor du kan melde fra om ulike forhold som er relevante for hjemkommunen din.