Namsos kommune

Aktuelt

De politiske møtene i Namsos kommune avholdes i tråd med oppsatt møtekalender.
Vi vil gjerne informere om at det er fullt mulig å følge kommunale møter som vanlig, selv om de nå arrangeres som fjernmøter/ via pc.

Nå er det mulig å søke på nasjonal kompensasjonsordning for kultur, frivillighet og idrett.

Ordningen er ment å kompensere for bortfall av inntekter fra billettsalg, samt merutgifter som følge av at arrangementer må avlyses eller utsettes på grunn av koronaviruset. Frist for å søke er 21. april.

Regjeringen varslet 7. april at åpning av barnehager ​kan skje fra 20. april og skolene fra 27. april. Skolene åpner i første omgang for elever fra 1.-4. klasse. Namsos kommune jobber nå for å kunne åpne skoler og barnehager fra disse datoene for de aktuelle alderstrinnene.

14. april kan frivillige lag og organisasjoner og arrangører i kultursektoren søke om kompensasjon for korona-avlyste, utsatte eller stengte arrangementer. Fordi det er kort søknadsfrist, er det lagt til rette for at søkerne kan bruke tiden fram mot 14. april på å forberede seg.

Namsos kommune gjenåpner sine utendørs idrettsanlegg med umiddelbar virkning, i tråd med helsemyndighetenes råd. Fortsatt gjelder strenge regler. Treningsgruppene kan ikke bestå av flere enn fem personer, og det skal være minst to meter mellom hver enkelt deltaker. 

Frykter du at ei innepåske kan gjøre deg litt gal i hue?

Bli med på Kulturpåska tjue-tjue! 

Namsos kommune vil gi innbyggerne gode kulturopplevelser i påska. Vi håper på go'vær og utepåske, men tilbyr også digitale aktiviteter og opplevelser for alle.   

Namsos kommune har over lenger tid planlagt markeringen av sitt 175-års byjubileum 4.-14. juni, med blant annet konserter, utstillinger, vandreteater og byfest. Vi står nå i en situasjon hvor spredning av koronasmitte utvikler seg fort, både i Norge og resten av verden. Namsos kommune har derfor besluttet å utsette jubileumsuka til 2021. Men byens bursdag skal likevel feires 7. juni i år!

Namsos kommune ønsker å få tilbakemeldinger fra frivillige lag og foreninger om hvordan korona-pandemien påvirker dere.

På grunn av situasjonen med korona-viruset kan nå blant annet fastleger, fysioterapeuter og jordmødre gjennomføre konsultasjoner uten fysisk kontakt med pasientene.

Namdal næringsforening og Namsos kommune gjennomfører i fellesskap en undersøkelse for å høre med næringslivet i kommunen hvordan «ståa» er nå i forbindelse med korona-epidemien.