SFO-tilbud på Vestbyen skole

SFO-tilbud på Vestbyen skole

Skolefritidsordningen er et tilbud før og etter skoletid til barn i 1. til 4. trinn og for barn med spesielle behov i 1. til 7. trinn. 

Hva tilbyr vi?

  • Hel plass (60 timer/4 uker)
  • Halv plass (inntil 60 timer/4 uker)

Hvordan organiseres SFO på skolen vår?

Informasjon kommer i løpet av høsten.

Hvem kan få plass på SFO?

  • Alle barn i målgruppen (1. – 4. årstrinn) skal få tilbud om plass i skolefritidsordningen ved den skolen de går på.
  • Opptak av barn til skolefritidsordningen, etter søknad, foretas av SFO-leder og/eller rektor.
  • Barnet beholder plassen til og med 4.klasse, eller til plassen sies opp.

Ny søkeportal

Skolene i Namsos kommune bruker Visma Flyt Skole som skoleadministrativt system.

Elever, klasser, lærere og foresatte er registrert i dette systemet, I Visma Flyt Skole behandler vi SFO-søknader og administrasjon av SFO-plasser. Logg inn for å søke om plass.

Logg inn i Visma Flyt Skole

Søknadsfrist, ordinært opptak

Søknadsfrist ordinært opptak er 15.april 2021.

Har du spørsmål?

Ta kontakt med rektor på skolen.