Priser SFO

Priser SFO

Priser SFO 2022

Priser SFO 2022
Timer per uke Pris
SFO over 60 timer på 4 uker, hel plass 2.680
SFO under 60 timer på 4 uker, 1/2 plass 2.120
Ekstra timer i SFO - pr. time 75
Det gis søskenmoderasjon på 50 % for barn nummer 2 -
1.trinnselever - hel plass 560

Vi velger å ha to plasstyper, det vil være opp til den enkelte skole i samarbeid med foreldre hvordan tilbudet organiseres/benyttes.

Det gis søskenmoderasjon på 50 % for barn nummer 2.