Bruk av kommunale skolelokaler

Bruk av kommunale skolelokaler

Ønsker du å leie skolens lokaler?

Har du spørsmål om leie av lokalene, så ta kontakt med rektor på skolen.

Kontakt

Kristin Stamnes Jakobsen
Rektor
E-post
Telefon 416 94 212