Ønsker du å snakke med helsesykepleier?

Helsesykepleier er tilstede på skolene og har en åpen dør for alle elever - kom gjerne innom for en prat.  Hvilken helsesykepleier vi får på skolen kommer det informasjon om i løpet av høsten.

Når er helsesykepleier på skolen?

Helsesykepleier er på Vestbyen mandager etter kl. 12.00 (i partallsuker) tirsdager, torsdager og fredager. 

​​​​​​

Trenger du noen å snakke med akkurat nå?

Hvem kan kontakte oss?

 • Både elever og foreldre kan ta kontakt med oss.  

Vi samarbeider bredt tverrfaglig og kan henvise videre ved behov. 

Helsesykepleierne har taushetsplikt

Hva kan skolehelsetjenesten hjelpe deg med?

 • Vi gir råd og veiledning til elever og foreldre når de tar kontakt for samtale.
   
 • Vi tilbyr samtaler og svarer på spørsmål omkring barn og unges hverdag. Blant annet om kropp, grenser, seksualitet, pubertet, selvbilde, skolehverdag, vold og overgrep 

 • Støtte og hjelp dersom eleven har sosiale eller psykiske vansker. Eksempelvis mobbing, mistrivsel, tristhet, uro/angst etc.  

 • Samtaler med barnet når de møter utfordringer for eksempel ved samlivsbrudd, tap, konflikter, sorg og sykdom. 

 • Veiledning av foreldre i hvordan være gode foreldre når en møter utfordringer for eksempel ved samlivsbrudd, tap, sorg eller sykdom, stadige konflikter omkring daglige rutiner eller gjøremål.  

 • Vekst og utvikling; måle høyde og vekt og vurdere fysisk og psykisk utvikling.

 • Syns- og hørselstest  

 • Skolehelsetjenesten skal bidra i undervisning i grupper eller klasser i den utstrekning skolen ønsker det. 

 • Helsesykepleier kan henvise videre til annet helsepersonell som fastlege eller spesialister. 

 • Henvisning til fysioterapeut  

Fast tilbud fra skolehelsetjenesten:

Kontakt

Lill Kristin Andersen Holien
Helsesykepleier
E-post
Mobil 95 98 81 36