Ettervern for ungdom over 18 år

Ettervern for ungdom over 18 år

Målet med ettervern etter 18 år er å gi ungdommen hjelp til selvstendighet. De fleste unge har behov for støtte fra voksne også når de er over 18 år.  

Ettervern er et frivillig tiltak. Barnevernstjenesten skal tilby ungdom som har hatt barnevernstiltak fram til de fyller 18 år, tilbud om ettervern til de er fylt 25 år. Som 18-åring er ungdommen myndig og avgjør selv uavhengig av samtykke eller ikke fra andre.  

Ungdommen og kontaktpersonen i barnevernet samarbeider om hva ettervernstilbudet skal inneholde. Innholdet tilpasses etter ungdommens behov og ønsker. 

Eksempler på hva etterverntiltak kan være: 

 • Støtte, rådgivning og veiledning gjennom kontakt med sin kontaktperson

 • Hjelp til å mestre overgangen til et selvstendig liv som ung voksen 

 • Hjelp til å orientere seg i samfunnet  

 • Hjelp til å følge opp studier og jobb 

 • Praktisk og eventuelt økonomisk hjelp til bolig 

 • Hjelp til kontakt med andre tjenester, for eksempel helseinstanser, utdanningssteder, jobb eller Nav

 • Forlengelse av eksisterende tiltak; for eksempel at ungdommen kan fortsette å bo i fosterhjem eller institusjon

Hvis ungdommen selv ikke ønsker tiltak fra barneverntjenesten etter fylte 18 år, informeres ungdommen om muligheten til å ombestemme seg. Barneverntjenesten bør også ta kontakt før ungdommen fyller 19 år for å gi tilbudet på nytt. 

Se mer informasjon om ettervern her:  

 

Kontakt

Barnevernet Ekspedisjon
Mobil 476 65 270

Telefontid mandag-fredag: 08.30-15.00.

Du kan også ringe direkte til ansatte som står i telefonlista.  

Utenfor kontortid: 
Steinkjer og omegn barnevernvakt har beredskap for kommunene Namsos, Overhalla og Flatanger ved akutte henvendelser som ikke kan vente.
Telefonnummer: 489 55 599


Alarmtelefonen for barn og unge: 116 111. 

 

Leder for barneverntjenesten:
Kirsti Myrvang
Telefon: 99 58 58 28

Adresse

Besøksadresse:

Familiens Hus, 2. etasje,
Carl Gulbransons gt. 4, Namsos 

Barneverntjenesten har eget venterom i 2. etasje.  

Postadresse:

Namsos kommune,
Barneverntjenesten
Stavarvegen 2,
7856 JØA

Send digital post til oss her

Post kan også leveres i egen postkasse i 2. etg. merket barnevern. 

 

Åpningstider

 • Kl. 08:00-15:45 mandag-fredag i perioden 16. september-15. mai.
  • Telefontid: 08.30-15.00.
 • Kl. 08:00-15:00 mandag-fredag i perioden 16.mai-15. september. 
  • Telefontid: 08.30-15.00.